Bra att vi tvingas bekräfta PPM-valet

Med så stor andel passiva är det bra att de som inte bekräftar sitt PPM-val vart sjunde år flyttas till statliga AP7. De flesta som inte orkar bry sig trots tre påminnelser har nog ändå inte gjort ett bra val.

Jonas Lindmark 2016-09-29 | 15:25
Facebook Twitter LinkedIn

16 år efter det första PPM-valet hösten 2000 behöver många människor hjälp att anpassa sitt val till dagens verklighet. Då var premiepensionen liten, nu har många över 300.000 kronor. Då var spartiden lång, nu närmar sig 50-talisterna sin pensionering. Då hade toppen på IT-bubblan nyss passerat, nu är räntorna extremt låga.


Ansvaret att hjälpa finns i första hand hos riksdagen som har skapat tvångssparandet, i andra hand hos Pensionsmyndigheten som administrerar premiepensionen. Därför är det logiskt att valrutinerna är huvudfrågan i den senaste statliga PPM-utredningen ”Fokus premiepension” (SoU 2016:61). Mest avgörande i dagens PPM-val är att den som en gång gjort ett val, antingen själv eller efter övertalning från en säljare, aldrig mer tillfrågas av Pensionsmyndigheten om de verkligen vill behålla sitt (bra, dåliga eller föråldrade?) val.


Fyra påminnelser


Från år 2019 ska alla PPM-sparare som gjort ett eget val, enligt utredaren Patric Thomssons förslag, vart sjunde år få information upp till tre gånger om att de behöver upprepa sitt PPM-val om de vill behålla det. Först ett brev med frågan om de vill behålla sitt val eller byta. De som inte svarar då får en påminnelse. Och de som inte heller då svarar får sina pengar flyttade till den statliga förvaltningen i AP7 Såfa, men en tredje indirekt påminnelse om möjligheten att välja kommer därefter i brevet som bekräftar att pengarna har flyttats. Slutligen föreslår utredaren en fjärde påminnelse, genom att alla som har förvalsalternativet AP7 Såfa vart sjunde år ska få ett brev med information att de har möjlighet att göra ett eget fondval.


En trolig effekt på fondbranschen är att förvaltat kapital i fonder som främst fick PPM-pengar i det första valet hösten 2000 kommer att minska kraftigt, vilket minskar dessa fondbolags lönsamhet. En annan trolig effekt när de som inte svarar flyttas till AP7 Såfa, vilket fondbranschen fokuserar på i sin kritik, är att stora belopp skulle flyttas från svenska aktier till utlandet, eftersom dagens aktiva väljare har placerat ungefär 30 procent av sitt PPM-sparande på Stockholmsbörsen medan AP7 Aktiefond bara har cirka 1 procent svenska aktier.


Svårt att spå


Det är svårt att gissa hur stor andel av svenska folket som kommer att strunta i att bekräfta sina PPM-val, trots att de får information tre gånger. Baserat på andelen nöjda sparare, liknande val inom tjänstepension SAF-LO samt andelen aktiva PPM-väljare de senaste åren så beräknar utredningen att mellan 1,6 och 2,3 av de 3,5 miljoner som idag har ett eget fondval kommer att avstå från att välja. Av dagens 580 miljarder kronor som tillhör aktiva väljare skulle därmed mellan 260 och 380 miljarder flyttas till AP7 Såfa.


Denna beräkning tar dock inte hänsyn till att de som har haft samma PPM-portfölj i många år faktiskt har fått orange kuvert från Pensionsmyndigheten varje år och då avstått från att göra ett nytt val, vilket jag tycker visar att en hög andel av de passiva är nöjda med sitt fondval. Ett ovägt snitt tar heller inte hänsyn till att människor som har lyckats bra med sina PPM-val, så att de har mycket pengar på kontot, de har större anledning att vara nöjda och därmed mer intresserade av att fortsätta göra egna val. De som har lite pengar på PPM-kontot har däremot mindre anledning att bry sig, så rimligen kommer genomsnittligt kapital hos de som inte svarar att vara mindre än marknadsvärdet hos de som väljer att fortsätta med en egen fondportfölj.


Å andra sidan kommer bekräftelsevalet att slå extra hårt mot de specialiserade PPM-förvaltarnas fonder och mot banker som ”mutat” till sig PPM-sparande (till exempel genom att då ge lägre boräntor), för de som blivit övertalade av en säljare att välja en viss PPM-fond kommer rimligen mer sällan bekräfta det valet. Alltså verkar det fullt rimligt att ungefär hälften av dagens PPM-sparande kommer att flyttas till AP7.


Förbättring


De som inte orkar bry sig om att göra ett aktivt val trots tre påminnelser, de kanske ändå varken har gjort eller skulle ta sig tid att göra ett bra val som tar hänsyn till deras ekonomiska situation.


Och det finns tydliga risker med dagens situation, där människor behåller ett val som i de flesta fall gjorts för många år sedan, då den ekonomiska utvecklingen och fondernas prestationer såg helt annorlunda ut. Det kan låta bra med ”respektera det fondval individen gjort”. Men staten har även en skyldighet att visa omsorg om de många miljarder kronor som finns i PPM-sparandet. Alltså är bekräftelsevalet en förbättring.


Tvinga alla?


Det betyder dock inte att det är självklart att tvinga alla att bekräfta sitt val, även människor som nyss gjort ett fondbyte eller som haft fonder med väldigt hög avkastning. Det kan verka logiskt att PPM-sparare som har varit aktiva och de senaste åren bytt fonder minst en gång om året vill fortsätta vara aktiva. Men jag håller med utredningen om att det är svårt att bestämma var gränsen skulle gå till de som behöver en påminnelse om att det finns olika förvaltningsalternativ.


Grundtanken i förslaget är bra, att människor behöver påminnas om att göra ett medvetet PPM-val och att majoriteten av de som inte bryr sig om att reagera trots tre påminnelser rimligen har nytta av den genomtänkta strategi som finns hos AP7 Såfa. Det är normalt bland placeringsrådgivare att föreslå en hög andel aktier när spartiden är över 10 år och sedan gradvis sänka risktagandet, vilket dessutom passar extra bra för premiepensionen eftersom den är kombinerad med den större del riskfritt sparande som ger inkomstpension.


Bäst tycker jag skulle vara om alla svenskar brydde sig om att göra ett medvetet PPM-val som passar deras individuella situation, gärna med hjälp av en oberoende rådgivare. Men så länge majoriteten är passiva tycker jag att fördelarna överväger med att införa bekräftelseval som rensar bort gamla dåliga val, eftersom sannolikheten verkar liten att de som inte orkar bry sig om att bekräfta sitt PPM-val faktiskt har lyckats göra ett bra val.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar