Lägre risk i min tjänstepension

Börsuppgången i USA gör att jag väljer en Europafond igen och flyttar mer pengar till Nektar. Resultatet är att andelen hedgefonder i min tjänstepension ökar från 54 till 62 procent.

Jonas Lindmark 2017-01-12 | 14:59
Facebook Twitter LinkedIn

En topplista med de mest klickade av mina artiklar under 2016 visar att den mest lockande rubriken var ”5 nya aktiefonder i min tjänstepension” som visades nästan 37.000 gånger enligt Google Analytics. Det gav mig inspiration att idag logga in på min tjänstepensionsförsäkring hos Brummer och ändra mina fondval.

 

Jag har bara bytt fonder i tjänstepensionen ungefär en gång per år, vilket delvis beror på att fondhandeln med Brummers hedgefonder bara sker en gång per månad och måste begäras upp till två veckor i förväg. Det gör det svårare att försöka dra nytta av svängningar på aktiemarknaden.

 

Men börsuppgången det senaste halvåret har varit brant och jag tycker inte att framtidsutsikterna för världsekonomin har förbättrats. Dessutom har börsuppgången varit större i USA medan Europafonderna var förlorare under 2016, delvis på grund av en starkare dollar. Här är mitt nya fondval:

JLs portfölj i Brummer Life
Framtida fondköp 2017-01-12 Andel
Brummer Multi-Strategy 30%
Lynx 10%
Nektar 10%
State Street Europe Index 10%
State Street Australia Index 10%
Swedbank Robur Access Sverige 10%
Vanguard Emerging Market Index 10%
Vanguard Global Small-Cap Index 10%
Summa 100%Jag gör tre förändringar jämfört med i februari förra året. För det första byter jag bort en globalfond som dök upp på mitt konto när Brummer i våras ändrade sitt fondutbud. Jag valde för snart ett år sedan fonden State Street Materials Index, men de pengarna flyttade Brummer efter ett par månader till Vanguard SRI Global Stock, som placerar ungefär 60 procent i USA. Den fonden säljer jag nu och flyttar pengarna till State Street Europe Index, plus ändrar till denna fond för framtida insättningar. Orsaken är att jag tycker att USA-aktier har blivit för högt värderade jämfört med börsaktier i Europa. Dessutom gissar jag att effekterna av den politik som president Trump och den republikanska majoriteten i kongressen kommer överens om inte kommer att motsvara optimisternas förväntningar, vilket rimligen gör att dollarn försvagas mot svenska kronan.

 

För det andra säljer jag ungefär en sjättedel av sparandet i aktiefonder och flyttar pengarna till Nektar. Syftet är att säkra en del av vinsterna från aktiefonder det senaste halvåret för att ha mer pengar i beredskap att flytta tillbaka till aktiemarknaden efter nästa börsnedgång. Anledningen är att jag tycker det verkar sannolikt att de tvära svängningar hos världsindex för aktier räknat i dollar sedan sommaren 2014 kommer att fortsätta framöver, så att vi det närmaste året får ett bättre köptillfälle än idag. Jag väljer Nektar eftersom fondens förvaltare tar låg risk och har fortsatt prestera godkänt under 2016.

 

För det tredje flyttar jag en femtedel av sparkapitalet i Brummer Multi-Strategy 2xL till vanliga Multi-Strategy. Det beror dels på att jag tror att räntorna kommer att stiga framöver, vilket gör att utväxlingen kommer att bli dyrare. Dels syns en tydlig trend att hedgefonder har fått svårare att överträffa den riskfria räntan, vilket minskar fördelen med utväxlingen. Jag funderar på att flytta mer senare under året, men eftersom en flytt mellan Brummers hedgefonder måste göras genom försäljning plus köp två olika månadsskiften så att pengarna missar avkastning under en månad, vill jag begränsa det beloppet.

 

Flyttar gamla pengar

 

I en fondförsäkring är det skillnad på fördelningen av gammalt kapital och fördelningen av nya premier. Dagens fondbyten betyder att jag ökar andelen som är placerat i hedgefonder från 54 till 62 procent av dagens sparkapital. Men nya pengar som Morningstar sätter in kommer att placeras enligt tabellen ovan, alltså 50 procent i aktiefonder. Hälften hedgefonder är den strategiska fördelning som jag bestämt för denna del av mitt tjänstepensionssparande och det är därför logiskt att framtida köp görs med den fördelningen. Taktiska omfördelningar som beror på hur högt aktiemarknaden är värderad just nu går mycket snabbare genom att flytta en del av de gamla pengar som redan finns insatta.

 

Notera slutligen det jag brukar påpeka: min tjänstepension hos Brummer är bara en del av mitt långsiktiga sparande. Jag flyttade insättningarna av min tjänstepension till Brummer våren 2010 för att jag vill ha med hedgefonder i helheten så att riskspridningen ökar, men det betyder inte alls att jag rekommenderar så stor andel hedgefonder totalt sett. Ett exempel är PPM, där utbudet aktiefonder är mycket bättre vilket gjort att min andel aktiefonder är mycket högre (se "Räntefond igen i mitt PPM-sparande", länk ovan till höger).


Xhedgefonder Xpersonligt Xköptips

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar