Ny kategorisering av hedgefonder

Många fonder som i Sverige kallas hedgefonder bytte Morningstar kategori i början av maj 2021. Syftet är att bättre hjälpa investerare förstå vilka investeringar fonderna gör och underlätta rättvisa jämförelser, som en anpassning till det ändrade utbudet av AIF i Europa.

Jonas Lindmark 2021-06-02 | 13:17
Facebook Twitter LinkedIn

Sverige har en lång historia av alternativa investeringar, alltså risker och förväntad avkastning som inte uppstår vid en ren investering i aktier eller räntebärande värdepapper. I dagligt tal grupperas de normalt under beteckningen ”hedgefonder”.

Den första svenska hedgefonden Zenit som startade 1996 blev en succé och många nystartade svenska fondbolag valde det juridiska undantaget ”nationella fond”. År 2004 kom nya EU-regler och de nationella fonderna kallades därefter ”specialfonder”. De svenska hedgefonderna hade på sig till februari 2007 att söka nytt tillstånd. Sex år senare kom nästa omvandling, när EU införde nya regler för alternativa investeringsfonder (AIF), som beskrivs i  ”Alternative Investment Fund Manager Directive” (AIFMD) som började gälla i Sverige i juli 2013.

Nya fondkategorier maj 2021

Dessutom har utbudet av ”hedgefonder” ändrats de senaste åren, både i Sverige och i resten av Europa, plus att denna marknad har blivit mer global. Morningstar har det senaste året anpassat kategoriseringen av fonder till den nya verkligheten och de nya fondkategorierna lanserades 7 maj.

Detta får flera effekter på hur information om ”hedgefonder” presenteras, bland annat gör de nya grupperingarna att fonder jämförs med andra kategorisnitt och i vissa fall har även alternativa investeringar nu fått Morningstar Rating. En tydlig effekt av förändringarna är att färre svenska fonder nu är placerade i Morningstar kategorier som ingår i den övergripande gruppen Alternative. Tabellen nedan innehåller de 39 andelsklasser som Morningstars fondanalytiker bedömer bäst passar in i någon av de alternativa kategorierna, sorterade per fondkategori:

39 fondklasser Alternative domicile Sverige 31 maj

Källa: Morningstar Direct

I Sverige finns betydligt fler fonder som har sökt tillstånd att förvaltas enligt EU-reglerna för AIF. Merparten av dessa skiljer sig främst från en normal värdepappersfond genom att de investerar i andra fonder (fond-i-fond) eller ger förvaltaren större frihet att välja placeringar och risknivå. Nästa tabell innehåller ett urval, i bokstavsordning, av de 166 fonder (äldsta andelsklass) med AIF-tillstånd från Finansinspektionen som just nu finns med i Morningstar databas för värdepappersfonder. Som synes är de normalt placerade i fondkategorier som inte brukar räknas som alternativa:

AIF Sverige exempel i bokstavsordning, 31 maj

Källa: Morningstar Direct

Morningstar har även en separat databas för den amerikanska typen av hedgefonder. Där ingår dessa 5 svenskregistrerade fondklasser:

svenska fonder i Morningstar Directs databas Hedge Funds

Källa: Morningstar Direct

Tillgång till detaljerad info om fonder globalt, via Morningstar Direct

Läs mer

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar