Ge PPM samma makt som Säpo

Säpo har makt att säga nej utan motivering för att skydda Sverige. Samma typ av makt behöver Pensionsmyndigheten för att kunna skydda spararnas pengar. Det är dags att de ansvariga för PPM får bete sig som en normal investerare.

Jonas Lindmark 2017-03-23 | 14:11
Facebook Twitter LinkedIn

I slutet av förra veckan lämnade Pensionsmyndigheten en lista med preliminära förslag till regeringen, hur PPM ska bli en säkrare och bättre beskyddare av svenska folkets pengar. De flesta är solklart steg i rätt riktning, särskilt att ge myndigheten mer resurser att granska fonderna.


Men förslagen för att rensa bort dåliga fonder består främst av detaljregler av typen "fonden måste ha minst 36 månaders historisk avkastning" och blir inte tillräckligt. Visst skulle de ge myndigheten en förenkling, för ju fler regler ju fler potentiella problem kommer att täckas. Visst skulle de bidra till rättssäkert för fondföretagen, som får veta exakt vad som gäller och kan anpassa sig.


Men detaljregler är ändå naiva. Den svarta baksidan är att finansbranschen betalar väldigt höga löner till de mest framgångsrika, vilket gör att det finns gott om extremt kunniga och begåvade människor som kommer att hitta sätt att kringgå alla detaljregler. Efter så många år när politiker och Finansinspektionen hela tiden varit flera år efter i sina reaktioner verkar det hopplöst att tro att problemen inom PPM går att få bort med detaljregler.


Rätt att vägra


Pensionsmyndigheten behöver helt enkelt rätt att vägra alla fonder som på något sätt ger anledning att tro att de är dåliga, onödiga eller ger risk för svindleri. Svårigheten är bara vilka individer som får makten att tacka nej.


En möjlig generell lösning är att externa experter anlitas med offentlig upphandling och får komma överens om vilka fonder som ska nekas. Detta och andra förbättringsförslag presenterade jag för snart fem år sedan (se "Fem förslag som ger bättre premiepension"). Men som jag påpekade då: Kan Systembolaget välja viner, så borde Pensionsmyndigheten kunna välja fonder.


Det pensionsmyndigheten behöver är en generalklausul, som ger myndigheten rätt att vägra avtal eller avsluta avtal om de ansvariga på myndigheten upptäcker beteende hos motparten som bedöms vara olämpliga eller ge risk att skada pensionsspararna. Och att neka utan offentlig diskussion.


Samma makt som Säpo


Fondbolagen kommer säkert att protestera mot att Pensionsmyndigheten får samma typ av makt som till exempel svenska Säpo eller amerikanska myndigheter har. Alltså att neka till exempel ett visum för inresa utan att behöva förklara konkret varför.


Nog behövs ett kontrollorgan, där både politiker och oberoende ekonomiska experter ingår, som de ansvariga på Pensionsmyndigheten behöver övertyga. Men deras beslut och motiveringar skulle inte behöva vara offentliga eller kunna överklagas. På samma sätt som normala investerare kan tacka nej till en fond utan motivering, så behöver svenska staten ha rätt att städa i PPM utan offentlig diskussion.


Svenska folket behov av ett tryggt pensionssparande går före finansbranschens intresse att tjäna pengar. Dessutom är det viktigt att Pensionsmyndigheten får tillräckligt med resurser att ha koll på fakta, till exempel att utvärdera vilka förvaringsinstitut som är pålitliga och klarar att kompensera eventuella skador (se "Försvara valfriheten inom PPM mot förtal", länk ovan till höger).


Xppm

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar