Dra mer nytta av billiga generationsfonder

Generationsfonder är en smart och prisvärd lösning, även för barnsparande. Men tänk på att den inbyggda sänkningen av risktagandet ska stämma med just din förväntade spartid, så ofta passar en mix av två generationsfonder bäst.

Jonas Lindmark 2017-11-30 | 13:52
Facebook Twitter LinkedIn

Blandfonder, som innehåller en mix av aktier och räntepapper, kritiseras ofta för att de är alltför dyra i förhållande till den service de ger. Jag har själv påpekat detta, senast i ”Brant minskat sparande i blandfonder”.

 

Men det finns en grupp blandfonder som faktiskt nästan alltid är billiga och dessutom ger en extra service: generationsfonder. De skapas för att passa sparande som kommer att avslutas under en förutbestämd 5- eller 10-årsperiod och innehåller under större delen av spartiden nästan enbart aktier men minskar de sista 10-15 åren risktagandet genom att sänka andel aktier.

 

De första svenska generationsfonderna lanserades strax innan det första PPM-valet hösten 2000 och de är lättast att använda för just pensionssparande. 8 av de 20 största svenskregistrerade blandfonderna är idag generationsfonder och det beror rimligen på att de ofta har lägre avgifter än andra blandfonder hos samma fondföretag.

 

Billigare

 

78 procent av generationsfonderna ingår i den fjärdedel som har lägst årlig avgift bland 163 svenskregistrerade blandfonder. 32 av 37 är billigare än snittet. Undantaget är Handelsbankens fem ”Aktiv” som har årlig avgift mellan 1,26 och 1,33 procent per år, men fortfarande är billigare än de verkligt dyra blandfonderna som i några fall kostar det dubbla. Därför är det en enkel och prisvärd lösning att som en del av en pensioneringsplan byta till generationsfonder som är anpassade till dina uttag under förväntad livstid som pensionär.

 

De passar även för till exempel barnsparande, eftersom detta också är ett sparande när den förväntade spartiden både är lång och hyfsat avgränsad. Vare sig pengarna ska användas till utbildning eller den första egna bostaden så kommer de troligen att behövas när barnet är mellan 18 och 25 år. Och även för annat sparande med lite kortare spartid, till exempel ett målsparande med 5-10 års spartid, ger generationsfonder med kort tid kvar till mål en extra service genom att de gradvis sänker risken.

 

Populära i USA

 

Hemlandet för generationsfonder är USA, där de lanserades redan i mitten på 1990-talet och idag är bland de mest populära. Förvaltningen håller dessutom ofta hög kvalitet och avgifter är låga, vilket gör att 29 av 45 amerikanska blandfonder som har högsta Morningstar Analyst Rating ”Gold” är generationsfonder.

 

I de flesta stora länder i Europa har de däremot haft svårt att locka kunder. I Storbritannien, Frankrike och Tyskland är de alltid små. Italien har ett par som innehåller mer än fem miljarder kronor, men de sex största generationsfonderna i Europa är faktiskt svenska. Allra störst i Europa är Swedbank Robur Transfer 70 som innehåller 35 miljarder kronor. Anledningen är troligen att Sverige liknar USA, nästan alla generationsfonder har låga avgifter och sköts av stora förvaltningsorganisationer.

 

Extremfallet är Handelsbanken, som sedan år 2012 just inom PPM erbjuder sex generationsfonder registrerade i Luxemburg med namn som slutar på ”SPA” med så låg avgifter att de ser ut som tryckfel: 0,01 procent årlig avgift. Detta är bara en tiondel av kostnaden inom AP7 Såfa som lanserades 2010 bland annat för att ge icke-väljarna fördelen med en generationsfond.

 

Fast det extrema lågpriset finns bara inom PPM, motsvarande Handelsbankfonder för direktsparande har namn som slutar på ”Aktiv” och är som sagt dyrare än de svenska konkurrenterna. Tänkvärt är dock att dessa gamla generationsfonder, som startade 2005 och flyttade från Finland 2014, har givit högst avkastning de senaste fem åren.

 

Mix av 2 generationsfonder

 

Generationsfonder är bra för att de hjälper fondsparare att automatiskt sänka risktagandet mot slutet av spartiden, vilket uppenbart är en smart lösning. Rådgivare som tar individuell hänsyn och regelbundet justerar risknivån i sparandet är en dyr tjänst som bara eventuellt lönar sig för höginkomsttagare.

 

Nackdelen jämfört med en bra rådgivare är att generationsfonder inte tar individuell hänsyn till andra faktorer än förväntad spartid. Så välj inte generationsfond enbart baserat på deras låga avgifter och namn, för det är en överdriven förenkling att alla som är födda samma årtionde ska ha samma risktagande i sitt PPM-sparande.

 

Tio år är lång tid och dessutom är det numera stor spridning i den statliga pensionsåldern, mellan 61 eller 69 år. Alltså ger det stor risk att anpassningen blir dålig om den som till exempel är född 1961 och planerar att gå i pension redan vid 61 års ålder väljer en fond som heter ”60-tal”. Hanteringen blir enklare och mer träffsäker hos Länsförsäkringar som istället har med slutåret i fondernas namn, till exempel ”Pension 2025”, och erbjuder sluttid vart femte år.

 

Men även då ökar träffsäkerheten genom att välja en mix av två generationsfonder. Genom att till exempel placera hälften av pengarna i en portfölj som är anpassad för lite kortare spartid och hälften i en för lite längre spartid så blir helheten mitt emellan.

 

Risksänkningen varierar

 

Dessutom finns flera andra faktorer som borde vara med och påverka beslutet om vilken risknivå på fondsparandet som är lämpligt, till exempel inkomstnivå, familjesituation, anställningstrygghet och övrig förmögenhet.

 

Ytterligare ett skäl till att granska generationsfonderna närmare och inte enbart välja baserat på deras namn och vilka som har lägst avgifter är att hanteringen av risksänkningen varierar. Swedbank Roburs ”Transfer” har avvikit kraftigt från övriga genom lägre risktagande. Transfer 60 har till exempel alltid mindre än 70 procent aktier och sänker aldrig andelen under 20 procent. Resultatet är att standardavvikelsen hos Swedbank Robur Transfer 60 är mindre än hälften av den hos övriga svenska fonder i kategorin ”Blandfond – Generation 2031-2035”. Swedbank har dock nyligen ändrat fondbestämmelserna för att öka aktieandelen i Transferfonderna med längst spartid.

 

Handelsbanken har tidigare tagit mest risk och utlovar över 70 procent aktier så länge spartiden är lång, men kan å andra sidan mot slutet av spartiden sänka ända ned till 0 procent aktier. Vy "Risk" för respektive fondkategori i sökningen här på Morningstar visar skillnaderna i risktagande.


Xbarnsparande Xköptips Xpensioneringsplan Xpensionssparande Xspartid

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar