Se över ditt familjeskydd

Om du dör i morgon, finns tillräckliga försäkringar som hjälper din familj? Eller betalar du tvärtom för efterlevandeskydd trots att du saknas förmånstagare?

Jonas Lindmark 2018-02-01 | 16:10
Facebook Twitter LinkedIn

Att välja bort försäkringar är ofta lätt. Det går knappt att köpa elektronik idag utan att bli erbjuden en extra försäkring, men den enkla regeln är att små oväntade kostnader är bättre att klara själv genom ett buffertsparande.


Däremot när du faktiskt behöver skydd mot osannolika men mycket allvarliga risker – en hemförsäkring som ersätter vid brand, eller en livförsäkring som tar hand om din familj ekonomisk om du dör – då är det svårare. Dels är det svårt att räkna ut hur stort skydd som behövs, dels vet vi inte om försäkringsbolagen lever upp till sina löften efter en olycka (ett sorgligt exempel skriver jag om i ”SEB mer pålitlig än Atlantica”).


Försäkringsmäklare har som jobb att hjälpa till att svara på hur stort skydd du behöver och vilka försäkringsbolag som ger bra service när något händer. Men tyvärr tjänar mäklare mer ju dyrare försäkring du köper, så ännu bättre är oberoende rådgivare med stor erfarenhet. Till exempel vet skaderegleraren hos din bilverkstad mycket om hur försäkringarna fungerar i praktiken.


Behovet av livförsäkring ändras ofta plötsligt, vid viktiga händelser i livet. Kolla att du har rätt efterlevandeskydd i samband med att du gifter dig eller blir sambo, skiljer dig eller flyttar till ny bostad, får barn eller barnen flyttar hemifrån.


Ändrade regler vid pension


Kanske allra viktigast är en kontroll av efterlevandeskyddet inför pensioneringen, eftersom flera regler ändras när du går i pension. Den allmänna socialförsäkringens skydd till efterlevande upphör då och det går inte att välja till ett återbetalningsskydd efter att tjänstepensionen väl har börjat betalas ut. En utredning som Pensionsmyndigheten presenterade i början av veckan visar att många har kostnader för återbetalningsskydd i sitt tjänstepensionssparande trots att de saknar förmånstagare (enbart make, sambo, registrerad partner och barn räknas), samt att andelen som valt återbetalningsskydd varierar kraftigt beroende på avtalsområde.


Familjeskyddet är utformat för att hjälpa till att ta över försörjningsbördan när barnfamiljer mister en förälder, vilket annars kan bli svårt ekonomiskt särskilt om boendet är dyrt eller den kvarvarande inkomsten är låg. Men när barnen har flyttat hemifrån är det kanske helt onödigt att betala extra för denna typ av försäkring.


Även återbetalning av inbetalt sparkapital, via återbetalningsskydd, är problematiskt. Dels ger denna försäkring inte arvingar till yngre särskilt mycket, eftersom sparkapitalet är litet i början, trots att behovet hos de efterlevande då ofta är störst. Dels stiger kostnaden brant i takt med ökad ålder eftersom både inbetald premie och dödsfallsrisken ökar, så över 50 års ålder är det mycket värt att istället få vara med och dela på arvsvinsterna. Valblanketter ger ofta intrycket att återbetalningsskydd är gratis och många förstår inte effekten på den framtida pensionen av att avstå från arvsvinster, men enligt Pensionsmyndigheten så minskar tjänstepensionen med upp till 6 procent.


Andra försäkringar ibland bättre


Många människor känner att de inte vill att övriga försäkrade ska få dela på deras pengarna om de dör, men rent ekonomiskt spelar det ingen roll vilka pengar arvingarna får så länge de klarar sig bra. Dra istället nytta av om det finns andra typer av försäkringar som ger mer eller är billigare, till exempel för att du är fullt frisk och klarar hälsoprövningarna.


Det kan även löna sig att jämföra med andra typer av försäkringar, som kan fylla samma funktion, och kanske är bättre eller billigare. Förutom olycksfallsförsäkringar och livförsäkringar erbjuds numera även mer specifika försäkringar i samband med till exempel bostadslån, idrottsföreningar, kreditkort och hyrbilar. Extra försäkringar är ofta dyra i förhållande till det försäkringsskydd de ger, men ibland kan det vara en fördel att inte behöva göra en hälsoprövning. Gruppförsäkringar där alla inom ett kollektiv betalar samma premie gynnar de som har större risk att råka illa ut.


Xpensioneringsplan Xpensionssparande

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar