Mer drastisk PPM-rensning kommer

Effekten av Falcon och Allra är oundviklig. Makthavare försöker hålla ryggen fri genom att föreslå ändringar i Pensionsmyndighetens 30-punktsförslag. Men en mer drastisk rensning bland PPM-fonderna är ändå nästa steg, det är sex riksdagspartier redan överens om.

Jonas Lindmark 2018-02-22 | 16:09
Facebook Twitter LinkedIn

Media har de senaste dagarna varit fulla av åsikter från diverse myndigheter och företag om premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM). Bakgrunden är att remisstiden den här veckan gick ut för en promemoria från finansdepartementet, med de regeländringar som behövs för att genomföra det 30-punktsprogram som Pensionsmyndigheten föreslog i våras.


Att diskussionen om detta hettar till först nu beror på att reformen av PPM blev indragen i en mer övergripande förhandling om det framtida statliga pensionssystemet mellan de sex politiska partier (socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet) med representanter i Pensionsgruppen, som i över 20 år har varit överens om pensionssystemet. De diskuterade hela förra året utan att lyckas komma överens, men var tvungna att bli klara med en överenskommelse innan årsskiftet för att pensionssystemet inte skulle bli en valfråga i riksdagsvalet nu i september.


FI försöker dölja misslyckanden


Finansinspektionen (FI) försöker dölja sina egna misslyckanden genom att i sitt remissvar ge intrycket att det skulle vara omöjligt att i detalj granska de ansvariga för dagens drygt 800 PPM-fonder och deras affärer. Detta trots att tillsynsmyndigheterna har rätt att tillsätta en eller flera egna revisorer för varje fondbolag. Här har FI uppenbart misslyckats när det gäller fondbolag som Allra, men detta borde tvärtom vara anledning att i framtiden skärpa sig.


Konkurrensverket påpekar i sitt remissvar att utbudet av nystartade fonder och fondbolag troligen minskar om det blir svårare att tjäna pengar på PPM-sparandet. Men med tanke på att det finns över 40.000 fonder i Europa är ett minskat antal fonder rimligen inget problem – tvärtom är antalet fonder idag så stort att det visar att konkurrens idag fungerar dåligt för att rensa bort dyra och dåliga alternativ.


Sex riksdagspartier överens


Remissvaren verkar optimistiska om att finansdepartementets förslag går att ändra drastiskt. Men när reformen presenterades i december, genom en debattartikel i DN, så lät det annorlunda. Den 14 december skrev Pensionsgruppen (de representerar som sagt 6 riksdagspartier) på DN Debatt och inledde så här: ”Vi har nu slutit en ny överenskommelse om pensionerna. Bland annat förändras premiepensionen. Dagens öppna fondtorg ska göras om till ett tryggt fondtorg med kontrollerade och professionellt upphandlade fonder. Det kommer att göra att antalet fonder kommer minska avsevärt.”


Trögheten i det statliga svenska pensionssystemet är stor, eftersom sex riksdagspartier måste komma överens. De ansvariga på myndigheter som Konkurrensverket tror därför rimligen inte att deras argument skulle kunna drastiskt ändra överenskommelsen, genom att stryka Pensionsmyndighetens 30-punktsprogram och ersätta det med helt andra åtgärder. Deras syfte kan inte vara att faktiskt försöka få riksdagspartierna att omförhandla. Snarare gissar jag att myndigheternas remissvar har som bakomliggande syfte att ge dem ryggen fri när de negativa effekterna av PPM-reformen blir synliga. De vill visa att de är aktiva och ge intrycket att de gör sitt allra bästa att göra nytta på sitt område, så deras drastiska remissvar liknar fackföreningarnas utspel under förhandlingar om nya löneavtal.


Detta gäller även Finansinspektionen, där de ansvariga tjänstemännen inser att de åtgärder som Pensionsmyndigheten föreslår inte kommer att räcka för att stoppa problem bland PPM-fonderna. Som remissvaret från Fondbolagens Förening påpekar så är det faktiskt just Finansinspektionen som har huvudansvaret för att se till att alla aktörer följer de regelverk som redan finns och som faktiskt förbjuder vilseledande marknadsföring, bedrägerier och trolöshet mot huvudman.


Ett tryggt fondtorg


Fondbolagens Förening har däremot ett äkta intresse att ändra 30-punktsförslaget så att de mest negativa konsekvenserna undviks, för att medlemmarnas fonder ska fortsätta att ha stora insättningar från PPM. Samtidigt är detta ett kortsiktigt beteende.


Nästa steg i Pensionsgruppens överenskommelse är nämligen att göra om PPM till ”ett tryggt fondtorg med kontrollerade och professionellt upphandlade fonder.” Som jag efterfrågade redan för snart ett år sedan, då Pensionsmyndigheten hade presenterat den preliminära versionen av sitt 30-punktsprogram, så är det som verkligen krävs för att stoppa bedrägerier via PPM-fonder en generalklausul som ger myndigheten rätt att vägra avtal eller avsluta avtal om de ansvariga på myndigheten upptäcker beteende hos motparten som bedöms vara olämpligt eller ge risk att skada pensionsspararna. Och att neka utan offentlig diskussion (”Ge PPM samma makt som Säpo”, länk ovan till höger).


Pensionsmyndigheten har redan upphandlat konsulter som ska hjälpa till att rensa bland PPM-fonderna och börjat rekrytera sina egna framtida fondexperter. Det kommer alltså ytterligare en utrensning, vilket betyder att det inte spelar så stor roll om kören av protester lyckas rensa bort något av de 30 förslagen i Pensionsmyndighetens lista.


Xfinansinspektionen Xppm

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar