Lätt hitta aktiefonder med låg CO2-risk

Nu lanserar vi här på sajten ett nytt mått på fondernas exponering mot koldioxid. Resultatet bland svenska aktiefonder är överraskande positivt, drygt hälften tar låg risk och bland dem finns 20 som även har högsta hållbarhetsbetyg.

Jonas Lindmark 2018-09-06 | 14:31
Facebook Twitter LinkedIn

Svenska fondsparare som prioriterar hållbarhet har mycket att välja på. Det finns till och med 20 svenska fonder som både har fått benämningen ”Låg CO2-risk” och även har högsta hållbarhetsbetyg. Det syns när Morningstar den här veckan börjar visa fondernas CO2-risk på sajten.

 

Utgångspunkten för vår analys av koldioxid i fonderna är Sustainalytics granskning av hur väl börsnoterade företag hanterar riskerna kring en omställning av samhället till lägre utsläpp av koldioxid. Effekten beror också på vilka aktiviteter och produkter som i så fall troligen drabbas av högre skatter (till exempel flygresor och fossila bränslen) och vilka som knappast kommer att begränsas därför att behoven är mer grundläggande (livsmedel).

 

Du hittar Morningstars nya information om CO2-risk och fondernas exponering mot fossila bränslen genom att klicka in på den enskilda fonden och på sidan ”Översikt” scrolla ned till rubriken ”Morningstars CO2-mätare”. Denna information är just nu per 30 juni och kommer att uppdateras varje kvartal. Tabellen nedan innehåller de 20 svenska fonder som har bästa möjliga resultat i Morningstars granskning av hållbarhet, både 5 glober i hållbarhetsbetyg och benämningen ”Låg CO2-risk”.20 dubbelt hållbara fonder
Fondbolag och fondnamn Morningstars
hållbarhets-
betyg
CO2-risk,
snitt 12
månader
Exponering
fossila
bränslen
Låg
CO2-
risk
HealthInvest Value 5 1,9 0,0 Ja
SEB Teknologi 5 2,3 0,0 Ja
OPM Global Quality 5 3,7 0,0 Ja
Swedbank Robur Ethica Global 5 4,6 0,4 Ja
SPP Global Solutions 5 5,9 2,0 Ja
Swedbank Robur Talenten Aktie 5 6,2 0,2 Ja
Aktiespararna Direktavkastning 5 6,5 0,0 Ja
PriorNilsson Sverige Aktiv 5 6,8 0,0 Ja
Handelsbanken Europa Selektiv 5 6,8 0,0 Ja
SEB Hållbarhetsfond Global 5 6,8 0,2 Ja
Aktiespararna Topp Sverige 5 7,4 0,4 Ja
Avanza Zero 5 7,4 0,4 Ja
Xact OMXS30 ETF 5 7,4 0,4 Ja
SPP Sverige Plus 5 7,8 0,0 Ja
GodFond Sverige & Världen 5 7,9 0,1 Ja
Lärarfond 45-58 år 5 8,1 0,5 Ja
Cicero Focus 5 8,1 0,0 Ja
Öhman Sverige Marknad Hållbar 5 8,2 0,0 Ja
Öhman Etisk Index Sverige 5 8,4 0,6 Ja
Lannebo Mixfond Offensiv 5 9,3 2,7 JaBland de 235 svenska aktiefonder med innehav som täcks av det nya måttet är det 129 som har fått beteckningen ”Låg CO2-risk”. Det betyder att dessa 129 fonders innehav i genomsnitt under de senaste 12 månaderna har CO2-riskvärde under 10 och exponering mot fossila bränslen under 7 procent. För att få dessa betyg måste Sustainalytics granskning täcka minst 67 procent av fondens innehav. Deras granskning täcker främst stora börsföretag i etablerade industriländer, vilket gör att betygen ofta saknar för till exempel småbolagsfonder och fonder inriktade på udda tillväxtmarknader.

 

Högst CO2-risk finns i fonder inriktade på Ryssland, råvaror och energi. Fem svenska fonder ligger över 30, som Sustainalytics anser är en hög risknivå. Men de flesta svenskregistrerade fonder ligger lågt, det gäller särskilt branschfonder inriktade på aktier i företag inom läkemedel och IT (se ”Tabeller högst occh lägst koldioxidrisk”).

 

Sverigefonder är ett intressant exempel på att om energibranschen har liten andel på en aktiebörs så blir CO2-risken generellt låg. Bland 75 Sverigefonder som täcks av Sustainalytics analys är det 71 som klarar kravet för att få beteckningen ”Låg CO2-risk”. De fyra undantagen är Didner & Gerge Aktiefond, Case Power Play, Simplicity Sverige och Swedbank Robur Export.

 

Slutligen är det viktigt att påpeka att det finns många andra risker som är minst lika viktiga för fondspararnas framtida avkastning. Krig och jordbävningar är de tydligaste exemplen på allmänt värdeförstörande händelser som ger omedelbar och ofta dramatisk negativ effekt på aktiekurserna. Många av dessa risker är svåra att uppskatta, andra är möjliga att diversifiera bort genom den riskspridning som globalfonder ger (mer om detta i ”Tål din aktiefond en jordbävning i Kalifornien?”, länk ovan till höger).


Xhållbarhet Xrisk

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar