FI granskar aktieobligationer

Jonas Lindmark 2004-12-08 | 15:47
Facebook Twitter LinkedIn
Finansinspektionen kommer att granska informationen som ges vid försäljning av aktieobligationer, enligt rapporten "Marknadstillsyn 2004" som publiceras idag. FI:s mål är att spararna ska få relevant och rättvisande information inför sina placeringsbeslut: "Aktieindexobligationer tilltalar alltfler sparare. Men produktens komplexitet och den begränsade informationen gör det svårt för kunden att ve

ta vad han eller hon köper. Finansinspektionen kommer under vintern att närmare undersöka problemet, och utifrån detta diskutera vilka åtgärder som kan krävas för att förbättra informationen och underlätta spararnas placeringsbeslut." På sidan 39-43 i rapporten finns en diskussion av problemen med aktieobligationer idag och förslag på reformer.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings