Skatten på investeringskontot blir 1,1% av kapitalet per år

Jonas Lindmark 2010-12-09 | 15:03
Facebook Twitter LinkedIn

I det PM om det nya investeringssparkontot för fonder och aktier som finansdepartementet i dag skickar ut på remiss är förslaget att skatten ska beräknas på ett snitt av marknadsvärdet hos tillgångarna vid fyra mättidpunkter under året, plus summan av inbetalningar som görs till kontot under året. Det underlaget multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan plus på 0,75 procentenheter och tas upp som kapitalinkomst med 30 procent i skatt. Dagens nivå på statslåneräntan kring 3 procent ger därmed en årlig skatt på 1,1 procent av sparkapitalet.
Precis som med dagens avkastningsskatt på pensionssparande och kapitalförsäkringar, så tas skatten ut oavsett vilken faktisk avkastning som sparandet har haft under året: "För kontoinnehavaren innebär detta ett enklare sparande med mindr

e administration. När man dessutom inte behöver betala skatt på kapitalvinst varje gång man säljer aktier och fonder blir det lättare för konsumenter att ändra sitt innehav" säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Läs mer: Finansdepartementet

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar