Carnegie Fonder avvecklar ETF:er

Jonas Lindmark 2011-02-04 | 11:01
Facebook Twitter LinkedIn

Carnegie Fonder har den 3 februari 2011 beslutat att avveckla sin verksamhet inom börshandlade fonder som omfattar sju fonder: HQ OMX Double Long ETF, HQ OMX Double Short ETF, HQ Verkstad ETF, HQ Fastighet ETF, HQ Finans ETF, HQ Material ETF och HQ NASDAQ 100 ETF. Därmed fokuserar Carnegie Fonder åter på kärnverksamheten med aktivt förvaltade fonder. Satsningen på börshandlade fonder (ETF, "Exchange Traded Funds") inleddes 2009 av HQ Fonder, som i september 2010 köptes av Carnegie och bytte namn till Carnegie Fonder.
"Börshandlade fonder har begränsade synergier med den övriga fondverksamheten och har inte uppnått en kritisk massa. Vi har därför beslutat att avveckla denna verksamhet och fokusera på vårt kärnområde, det vill säga aktivt förvaltade fonder med fokus på Sverige, tillväx

tmarknader och räntepapper" säger Hans Hedström, VD för Carnegie Fonder. Sista handelsdag för HQ:s sju ETF:er är den 21 april och därefter betalas värdet av återstående fondandelar ut till andelsägarna.

Läs mer: Carnegie Fonder

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings