Fondbolagen är emot nya sparkontot

Jonas Lindmark 2011-03-07 | 12:57
Facebook Twitter LinkedIn

De nya skatteregler som regeringen föreslår ska ersätta dagens kapitalförsäkringar kritiseras hårt av branschorganisationen Fondbolagens Förening i ett pressmeddelande. Istället föreslår branschen att kapitalbeskattningen förenklas. I andra hand behöver sex punkter uppfyllas för att det nya investeringssparkontot ska bli en förbättring:
(1) Schablonskatten bör tas ut av sparinstituten så att spararna slipper deklarera och få kvarskatt.
(2) Konkurrensen snedvrids om inte också fristående fondbolag får möjlighet att erbjuda sina kunder investeringssparkontot.
(3) Skatten sätts till 27 procent, i stället för föreslagna 30 procent. Att skatten för kapitalförsäkringar sattes till 27 procent vid den stora skattereformen 1990 var för att schablonskatt inte medger avdrag för förluster

.
(4) Skatten bör beräknas på föregående års statslåneränta utan det föreslagna tillägget på 0,75 procentenheter. Däremot tillstyrker föreningen att kapitalunderlaget mäts vid flera tillfällen per år för att undvika skatteplanering kring årsskiftet.
(5) En förmånlig övergångsregel bör finnas så att det blir intressant att också flytta det befintliga sparandet till investeringssparkontot för att komma till rätta med dagens inlåsningsproblem.
(6) Samma skatteregler bör gälla för investeringssparkonton som för kapitalförsäkringar.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar