Hushållen tog ut ur fonderna första kvartalet

Jonas Lindmark 2011-05-05 | 13:48
Facebook Twitter LinkedIn

Fondsparandet under första kvartalet 2011 var litet jämfört med föregående år, bara 9,1 miljarder kronor netto sattes in jämfört med 22,4 miljarder samma period förra året. Det fortsatta inflödet kom främst via fondförsäkringar som gav 11,8 miljarder netto, visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening, medan hushållens frivilliga direktsparande var kraftigt negativt: -8,9 miljarder. Hushållen tog även ut pengar ur korta räntefonder och blandfonder, de två fondgrupper som fick störst inflöden totalt sett. Inom PPM flyttade spararna 7,8 miljarder från aktiefonder till blandfonder och korta räntefonder under första kvartalet.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid slutet av första kvartalet 2011 till 1912 miljarder kronor varav hushållens direktsparande är 27 procent, fon

dförsäkringar och IPS 29 procent, PPM 21 procent, samt övriga insättare 23 procent.

Läs mer: Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar