Utredning av flytträtt för försäkringssparande

Jonas Lindmark 2012-09-28 | 15:27
Facebook Twitter LinkedIn

Livförsäkringsutredningen har överlämnat sitt betänkande om förstärkt försäkringstagarskydd (SoU 2012:64) till finansmarknadsminister Peter Norman. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att ta fram ett förslag till lagstiftning om utvidgad flytträtt av försäkringssparande samt att redovisa de för- och nackdelar som förslaget innebär. Utredaren har också arbetat med att i övrigt stärka förs

äkringstagarnas intressen.

Läs mer: Finansdepartementet

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar