PPM-val vart sjunde år ger skadeståndsrisk

Jonas Lindmark 2017-01-31 | 18:56
Facebook Twitter LinkedIn

Förslaget i premiepensionsutredningen (SOU 2016:61) att flytta sparares pengar utan deras medgivande strider mot grundläggande rättsliga principer och innebär en skadeståndsrisk för staten, enligt en rättsutredning bekostad av Fondbolagens Förening. Att de som vart sjunde år inte gör ett nytt val får sitt sparkapital flyttat från ett val de tidigare gjort till AP7 Såfa, kan innebära att sparare som tidigare har valt låg risk hamnar i ett sparande med alltför hög risk.

”De ursprungliga tankarna om ett fonderat system med valfrihet för spararna, tillgång till avkastningen på kapitalmarknaderna och förbättrad riskspridning har infriats. Premiepensionssystemet fungerar. Att avveckla valfriheten eller öka den statliga styrningen riskerar däremot att skapa passiva hushåll som, i stäl

let för att ha en god förståelse för de faktorer som påverkar pensionssparandet, har felaktiga förväntningar och tror att staten tar ansvar för de framtida pensionsutfallen” säger Fredrik Nordström, VD för Fondbolagens Förening.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
PPM
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar