Lannebo vann i HFD mot Finansinspektionen

Jonas Lindmark 2017-04-28 | 8:56
Facebook Twitter LinkedIn

Fondlagen är tydlig, det är tillåtet för en fond att använda hela det placeringsutrymme som lagstiftningen ger, konstaterar Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom om godkännande av fondbestämmelser. Lannebo Fonder ansökte i april 2013 hos Finansinspektionen om godkännande av fondbestämmelser för en ny värdepappersfond där fondmedlen ska placeras i aktier i 16 olika bolag. Fyra innehav om 10 procent av fondens värde, och tolv innehav om 5 procent av fondens värde. Detta är de gränser som finns i den svenska fondlagen, som är baserad på EU-reglerna i UCITS-direktiven.

Finansinspektionen avslog 2013 ansökan med motiveringen att fondbestämmelserna är oskäliga för andelsägarna, eftersom de skulle innebära att placeringsgränserna skulle komma att överskridas regelmässigt. Lannebo Fond

er överklagade beslutet och efter process i underrätter fördes frågan slutligen upp till HFD som meddelade dom i målet den 11 april 2017 (mål nr 4063-15) att fondbestämmelserna ska godkännas.

Bakgrunden är att Finansinspektionen i november 2011 tvingade Lannebo Fonder att betala en straffavgift på 10 miljoner kronor för att deras Sverigefonder upprepade korta tidsperioder hade överskridit 10-procentsgränsen. ”Domen innebär att det är klarlagt att vi tillämpat lagstiftningen på ett korrekt sätt och att Finansinspektionens kritik var grundlös”, säger Martin Öqvist, VD på Lannebo Fonder.

Läs mer: Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings