Ny lagar 2018 påverkar fonderna

Jonas Lindmark 2017-12-19 | 10:07
Facebook Twitter LinkedIn

1 januari 2018 träder lagändringar i kraft som ska förbättra fondsparandet i Sverige. Störst effekt får troligen att många fonder startar andelsklasser med lägre fondavgifter som kommer att erbjudas i de försäljningskanaler där fondbolagen inte betalar provisioner eller andra ersättningar. Det gör det möjligt för fondsparare att välja prismodeller där de betalar separat för rådgivning eller portföljförvaltning, men får mycket lägre fondavgifter.

Från årsskiftet blir det också möjligt för fondbolagen själva att erbjuda sina kunder ett skattegynnat investeringssparkonto (ISK) när de sparar i fonder, vilket hittills bara varit tillåtet för banker och värdepappersbolag. Detta ger ökad konkurrens och ett större utbud av fondsparande via ISK för spararna.

Varje fond ska bör

ja lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, anställningsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Informationen ska läggas till i fondernas informationsbroschyr och årsberättelse enligt en ny branschstandard som skapats av Fondbolagens Förening, vilket gör att informationen blir jämförbar för fondspararna.

Läs mer: Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar