Förbud mot telefonsäljare mest effektiva förslaget

Jonas Lindmark 2018-02-19 | 10:04
Facebook Twitter LinkedIn

Det är fel att stänga nio av de tio mest populära PPM-fonderna för nysparande genom att sätta upp en 50-procentsgräns för Pensionsmyndighetens ägande, protesterar Fondbolagens Förening i sitt remissvar på Finansdepartementets förslag ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem”. De nio fonderna är några av fondtorgets allra bästa fonder, sett till historisk avkastning och avgiftsnivåer. Stängning skulle inte ge någon effekt på konsumentskyddet, till exempel skulle Falcon fortfarande vara kvar på fondtorget med allt kapital från gamla sparare. Förslaget om en 50-procentsgräns skulle drabba 2,3 miljoner av 3,7 miljoner aktiva PPM-väljare.

Föreningen välkomnar att åtgärder vidtas för att stärka konsumentskyddet inom PPM, framför allt förslagen om förbud mot telefonförsäljnin

g och krav på egenhändig underskrift av fondval. När det gäller övriga kvantitativa krav som föreslås för tillträde till fondtorget önskar föreningen att de ställs på fondförvaltarnivå i stället för på fondnivå.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar