PPM-förslag drabbar aktiva sparare

Jonas Lindmark 2018-02-20 | 8:14
Facebook Twitter LinkedIn

Två tredjedelar av de som gjort ett aktivt PPM-val skulle drabbas av att nya premier inte kan investeras i fonder de valt, om hela finansdepartementets förslag "Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem" genomförs, skriver Fondbolagens Förenings VD Fredrik Nordström på SvD Debatt.

Några delar av förslaget tycks vara konstruerade just för att förstöra fondtorgets funktionssätt. Förslaget att premiepensionen via Pensionsmyndigheten (PPM) ska få utgöra högst hälften av fondförmögenheten i en fond drabbar nio av de tio mest populära fonderna. Flera av dessa är generationsfonder eller fonder som på annat sätt skräddarsytts just för premiepensionssparande. Det handlar om några av fondtorgets allra bästa fonder sett till historisk avkastning och avgiftsnivåer, påpekar Fredrik

Nordström.

Han poängterar att det inte är fler regler som behövs för att säkra konsumentskyddet, utan att myndigheterna säkerställer att de befintliga fondregelverken följs av alla aktörer. Det har funnits koordinationsproblem mellan myndigheterna men en viktig åtgärd är den förordningsändring i juni 2017 som möjliggör ett utökat informationsutbyte mellan Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna har nu möjlighet att dela sekretessbelagd information mellan sig och på så sätt kan riskbedömningar och informationsinhämtning förbättras, och förhoppningsvis kommer handläggningstiderna gå ner.

Läs mer: Svenska Dagbladet

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar