Motståndskraft tredje kvartalet

Jonas Lindmark 2002-10-08 | 12:00
Facebook Twitter LinkedIn
Tredje kvartalet 2002 blev rekorddåligt för världens aktieplacerare, MSCI världsindex föll hela 19 procent. Sämst var utvecklingen i Euroland (-29%) medan Japan klarade sig bäst bland de stora börserna (-12%). Bäst motståndskraft visade läkemedelsaktier (-10%) och sämsta bransch var IT (-27%).

Fungerade inte första halvåret

Att läkemedelsfonder faller mindre än övriga aktiefonder när oron ökar på världens börser har varit naturligt. Orsaken är att branschens vinster inte alls drabbas av lågkonjunkturer – behovet av och priserna på läkemedel styrs av andra faktorer, främst politiska beslut.

Det anmärkningsvärda

i år är tvärtom att även läkemedelsfonderna har fallit så mycket, den normala motståndskraften fungerade inte under första halvåret. Förklaringen är nog främst att branschens vinster inte är så stabila som investerarna tidigare trott. Anklagelser om felaktig redovisning i spåren av Enron har även gällt stora läkemedelsbolag som Merck och Bristol Myers. Konkurrensen från ”generiska” läkemedel (kopior som börjar säljas när patenttiderna går ut) verkar intensifieras, till exempel föreslås nya lagar i USA som skulle underlätta sådan konkurrens.

Högt värderade

Dessutom har kostnaderna för att ta fram nya läkemedel ökat kraftigt de senaste åren och de stora läkemedelsbolagen har lyckats sämre med att forska fram nya storsäljare. Om trenden fortsätter och nya storsäljande mediciner blir allt mer sällsynta samtidigt som fri konkurrens ger lägre priser på de flesta läkemedel, så är det svårt att motivera dagens aktiekurser.

I många år har läkemedelsaktier varit högt värderade. Huvudargumentet har varit att behovet av läkemedel kommer att fortsätta växa snabbt när världens befolkning blir äldre och mer förmögen. Men för att motivera dagens kursnivåer behövs nya framsteg inom biotekniken som skapar nya generationer, bättre läkemedel. Då kommer både de små forskningsbolagen och de stora läkemedelsbolagens effektiva säljorganisationer att kunna rapportera stigande vinster. Annars väntar ökad konkurrens och lägre vinster.

+ Historisk sett okänslig för sämre konjunktur
+ Branschen växer troligen snabbare än BNP
– Nya mediciner allt mer tidskrävande och dyra
– Ökad risk att politiska beslut hindrar förlängda patent

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar