Ericsson exempel på den höga fallhöjden

Vinsterna försämras under tredje kvartalet, men optimisterna dominerar fortfarande på aktiemarknaden och räknar med återhämtning i börsföretagens vinsttillväxt redan under fjärde kvartalet. Ericsson vinstvarning i dag visar att fallhöjden är hög.

Jonas Lindmark 2007-10-16 | 13:44
Facebook Twitter LinkedIn
Stockholmsbörsen backar i dag över 3 procent, efter att Ericsson tidigt i morse skickade ut ett pressmeddelande om att vinsten under tredje kvartalet är ungefär 30 procent lägre än samma kvartal förra året. Aktiekursen för Ericsson B har under dagen backat lika mycket och föll för första gången sedan början av år 2004 under 19 kronor. När USA-handeln öppnade ökade köpintresset och aktien stängde strax över 20 kronor, en nedgång med 24 procent på en dag.

Ett enkelt sätt att se vilka Sverigefonder som hade störst andel placerad i Ericsson vid dagens början är att jämföra vilka Sverigefonder som rapporterar störst minskning i andelskursen per 16 oktober jämfört med gårdagen (andelskurserna rapporteras normalt kring 19:00 varje vardagkväll).

Orimligt optimistiska

En minskning av Ericssons vinst jämfört med förväntningarna på ungefär 4 miljarder kronor gav alltså en minskning av företagets börsvärde med ungefär 100 miljarder kronor. För att få orsak och verkan att gå ihop krävs rimligen att aktiemarknaden helt ändrat åsikt om Ericssons vinstutsikter minst fem år framåt, för om försvagningen under tredje kvartalet var tillfällig så skulle börskursen knappt påverkas alls.

Reaktionen stämmer mycket dåligt med den allmänna börsutvecklingen, som varit kraftigt uppåt den senaste månaden. Rapporteringen av börsföretagens resultat under tredje kvartalet börjar på allvar denna vecka och redan innan dagens vinstvarning var nervositeten rimligen större än vanligt. De flesta verkar räkna med att kreditkrisen under augusti har orsakat förluster hos många företag i finansbranschen, medan de flesta andra branscher förväntas rapportera fortsatt högkonjuktur. I USA har det kommit många vinstvarningar under första halvan av oktober, bland storbolagen från Alcoa, Chevron, Citigroup och Monsanto.

Mina två favorittidningar, brittiska The Economist och Financial Times, varnar båda för att aktiemarknadens prognoser för börsföretagens vinstutveckling globalt under det närmaste halvåret är orimligt optimistiska (länkar till höger). Bakgrunden är att vinsttillväxten stadigt har varit hög de senaste fem åren. Finansbranschen (banker, fastighetsbolag och andra finansiella företag) står för en stor del av vinstökningarna, liksom stigande oljepriser och låga räntor (som förutom direkta effekter även ökat volymen återköpta aktier, vilket ytterligare lyfter vinsterna räknat per aktie).

Börsmäklarnas vinstprognoser för tredje kvartalet har sänkts kraftigt och för de bolag som ingår i amerikanska S&P 500-index är det första gången sedan år 2002 som vinsterna förväntas minska. Men bara under tredje kvartalet, märkligt nog visar genomsnitt bland analytiker att vinsterna åter förväntas stiga under fjärde kvartalet i år och första kvartalet nästa år. Enda rimliga förklaringen till en så tillfällig försvagning av vinstutvecklingen är att börsföretagen förväntas ta i så rejält under tredje kvartalet att alla dåliga nyheter klaras av på en gång.

Hög fallhöjd

Men dagens exempel Ericsson visar att när en enskild rapport om minskad vinst faktiskt kommer, då reagerar aktiemarknaden helt annorlunda. Och om Ericsson får svårt att snabbt återvända till tidigare vinstmarginaler, varför skulle det gå så mycket lättare i andra telekomföretag, eller i andra branscher?

Snarare verkar det troligt att flertalet placerare på aktiemarknaden ännu inte accepterat att risken är stor att tredje kvartalet 2007 ger ett trendbrott inte bara på kreditmarknaden utan även för börsföretagens vinstutveckling generellt. Optimisterna håller fast vid en tro att den globala högkonjunkturen kommer att fortsätta. Med tanke på att vinsterna som andel av BNP det senaste året har varit rekordhöga både i USA och i Europa är fallhöjden därmed hög.
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar