Billigare olja, dyrare dollar

Börserna gynnas av fallande oljepriser och starkare dollar. Men vinstnedgången lär fortsätta åtminstone ett år till.

Jonas Lindmark 2008-08-12 | 17:33
Facebook Twitter LinkedIn
Oljepriserna nådde en topp strax över 140 dollar per fat i början av juli, men därefter har nedgången varit brant. Efter den senaste veckans nedgång är oljepriserna nästan nere i 110 dollar per fat. Men i ett längre perspektiv är oljepriserna fortfarande höga – högre än vid årsskiftet och dubbelt så höga som i januari 2007.

Motsatt vändning har skett för dollarkursen den senaste månaden. Efter att ha pendlat i fyra månader i ett smal intervall kring 6 kronor, så har dollarn de senaste två veckorna stärkts med 5 procent mot både kronan och euron. Dock är dollarn fortfarande billigare än vid årsskiftet och det är långt kvar upp till nivå kring 7 kronor i januari 2007.

Höjer värdet på aktier

Både fallande oljepriser och stigande dollar hjälper till att höja värdet på aktier globalt sett. Lägre oljepriser har främst en indirekt verkan, dels eftersom de bidrar till lägre inflation (som ger möjlighet för centralbankerna att sänka sina styrräntor), dels genom att mer pengar blir över till annan konsumtion. Stigande dollar slår igenom direkt eftersom aktiekurser och tillgångar i dollar blir mer värda när de räknas om till svenska kronor.

Även råvarupriserna mer generellt har backat kraftigt efter en topp för en månad sedan. Tydligast är nedgången för guld, silver och aluminium. Omräknat till svenska kronor blir nedgången något mindre eftersom dollarn samtidigt stigit, men både olja och ädelmetaller har backat betydligt mer än dollarn stigit.

Vinstnedgång minst ett år till

Företagens vinster påverkas förstås av många andra faktorer än råvarupriser och historiskt sett finns starka argument för att vinstnedgången fortsätter ytterligare minst ett år framöver. En ambitiös studie av amerikanska Citigroup visar hur vinsterna i snitt har utvecklats hos de företag som ingått i MSCI världsindex under de senaste 40 åren. Fem gånger tidigare under denna period har snittvinsten per aktie sjunkit och förutom nedgången i slutet på 90-talet (som främst drabbade Asien och andra tillväxtmarknader) så har snittvinsten varje gång minskat mer än 20 procent och nedgången har pågått minst 16 månader.

Men den vinstnedgång som skett under den nuvarande börsnedgången har ännu bara pågått i ett halvår och snittvinsten har bara backat 3 procent. Särskilt med tanke på att vinstuppgången de föregående fem åren var väldigt stark (vinsterna globalt trefaldigades enligt Bloomberg), så är det svårt att se att 3 procent nedgång skulle räcka. Aktiemarknadens värdering visar också tydligt att majoriteten placerare räknar med att dagens vinstnivå är ohållbar. Både värderingen av utdelningar och av vinster (p/e-tal) är mycket lägre än i början på 2000-talet, vilket speglar förväntningar om fortsatt nedgång framöver.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar