Vinsterna stiger snabbare än ekonomin

Nyheterna från USA kan ge intrycket att de dåliga tiderna fortsätter flera år till. Men börsföretagens vinster stiger ofta redan när investeringarna tar fart, gynnade av små lager och låga räntor.

Jonas Lindmark 2010-03-17 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

I går fattade centralbanken Federal Reserve (Fed) på nytt beslutet att behålla lägsta möjliga korträntor i USA. Första steget togs redan i september 2007 (drygt ett år innan den svenska riksbanken började sänka) och efter tre ovanligt branta sänkningar under första kvartalet 2008 har Fed de senaste två åren satsat hårt på att försöka håll igång kreditmarknaden och stimulera efterfrågan i den amerikanska ekonomin.


Pressmeddelandet från Feds beslutande kommitté FOMC i går är längre och mer innehållsrikt än för ett par år sedan. Sammanfattningen av det ekonomiska läget i USA är noga formulerad, eftersom varje ändring i ordvalet påverkar marknadens förväntningar. Gårdagens besked är att centralbankens ledning håller fast vid att efterfrågan är svag och återhämtar sig långsamt, vilket gör att korträntorna behöver fortsätta vara rekordlåga.


Experterna tvistar om när de första höjningarna kommer, vissa tror att tecken på ökad inflation kommer att tvinga fram en åtstramning av penningpolitiken redan i höst, medan andra argumenterar för att maximal stimulans behövs en bit in på 2011. Men när väl räntorna höjs så kommer det rimligen att ske långsamt, vilket ger utrymme för börsföretagen att fortsätta dra nytta av billiga krediter.


Däremot ingår inte de politiska svårigheterna i den bild centralbanken ger. Brant ökade underskott i statsbudgeten och stora svårigheter för president Obama att få igenom beslut i kongressen hindrar offensiva satsningar. Fast för fondspararen är det inte självklart att detta är dåliga nyheter.


Stigande börsvinster


Vinstutvecklingen för börsföretagen noterade i New York och hur deras aktier värderas är bara delvis avgjord av inhemsk efterfrågan och politik. Låga räntor är på flera sätt en fördel och drastiskt minskade lager under finanskrisen gör att även små ökningar av efterfrågan ger bättre kapacitetsutnyttjande och därmed stigande vinster.


Aktiekurserna har dessutom under flera år pressats av utflöden av pengar från USA till tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika. Det har förstärkt de historiskt sett låga värderingarna av företag som ofta är världsledande och säljer globalt (mer om detta i ”Utflöde ger billiga USA-fonder”). Och det finns tecken på att svenska fondsparare redan har förstått (se ”Nu ökar intresset för USA”, länkar ovan till höger).

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar