Dragkamp under ytan i Europa

Under ytan på den stora politiska dramatiken i Europa finns en tydlig logik: när majoriteten har valt politiker som skapar stora underskott, så kommer de rika via sina kapitalförvaltare att tvinga fram åtstramningar. Men Europafonderna placerar bara 3 procent i Italien.

Jonas Lindmark 2011-11-18 | 14:20
Facebook Twitter LinkedIn

Italien har dominerat nyheterna från Europa de senaste veckorna. Premiärminister Silvio Berlusconi har avgått efter att ha dominerat italiensk politik sedan 1994 och efterträtts av ekonomiprofessorn Mario Monti som tidigare var EU-kommissionär och nu tillsatt en ny regering helt utan politiker. Tillsammans med en grupp experter och framgångsrika affärsmän ska han nu försöka få ordning på landets ekonomi.


Räntorna på italienska statspapper har stigit kraftigt vilket hjälpte till att tvinga fram Silvio Berlusconi avgång. Men medan svenska media framställer detta som ett bevis på minskat förtroende för Italien, så påpekar Financial

Times och The Economist att det snarare är bevis för ökad oro att hela euro-samarbetet kommer att spricka. Den enda stora köparen av riskabla statspapper i euro är centralbanken ECB och långräntorna har ökat kraftigt även i Frankrike, medan de fallit i England.


Om man bara jämför ländernas ekonomi så verkar det konstigt att England de senaste två månaderna haft en fallande 10-årsränta, medan motsvarande ränta har stigit kraftigt i Frankrike. Förklaringen är istället troligen att det engelska pundet ses som billigt och mer stabilt, medan allt fler investerare väljer bort risken att investera i statsobligationer i euro från andra länder än Tyskland. Risken att Tyskland ska lämna euron och tvinga fram ett sammanbrott för den gemensamma valutan är rimligen fortfarande liten, men allt fler professionella investerare väljer att undvika risken att göra ett misstag som kan kosta dem jobbet, genom att inte köpa franska och italienska statspapper.


Bara 3% Italien


De svenska Europafonderna köper främst aktier i fyra länder. I genomsnitt har de 32 procent placerat i Storbritannien, 15 procent i Tyskland, 13 procent i Schweiz, 12 procent i Frankrike, 5 procent i Spanien och 3 procent i Italien. Ganska precis hälften är placerat i länder med euro som valuta och väldigt lite i de länder som påverkas mest av euro-krisen. Därmed är det rimligen en alltför stor förenkling att fatta beslut om investeringar i Europafonder baserat på de nyheter som kommer från till exempel Italien.


Ur andra perspektiv är det som händer fascinerande. The Economist krönikör påpekar i en intressant analys i veckans nummer under rubriken ”Voters versus creditors” att det under ytan på debatten pågår en maktkamp mellan politiker och kapitalmarknaden. Om underskotten i ett lands ekonomi blir betungande, så har globaliseringen gjort att politikerna i ett land tappar kontroll över både penningpolitiken och statsbudgeten. De avgörande besluten för länder inom EU som missköter sin ekonomi kommer i framtiden att fattas i Bryssel och Frankfurt. Och avgörande för att makten flyttas är att världens pensionssparare och förmögna via sina kapitalförvaltare kontrollerar kreditmarknaden.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar