Trenden pekar uppåt

Rapporteringen från striden mellan republikanska presidentkandidater lyfter fram de djupa problem som USA:s politiker står inför. Men styrkan hos börsföretagen finns kvar även om lutningen på uppåttrenden blivit flackare.

Jonas Lindmark 2012-01-25 | 15:58
Facebook Twitter LinkedIn

Det verkar finnas en avgörande skiljelinje mellan två grupper experter som spår den framtida ekonomiska utvecklingen i USA. Skillnaden beror på om experterna ser de amerikanska problemen som tillfälliga avvikelser från en uppåtriktad trend (optimister), eller som del av ett allmänt förfall (pessimister).


Optimister och pessimister


Optimisterna pekar på att USA fortfarande är världens största ekonomi, med en lång historia av att invånarna arbetar hårt och anpassar sig snabbt till förändringar. Finanskrisen har tillfälligt ökat arbetslösheten och sänkt värdet på de flesta tillgångar, vilket ger ökat sparande och minskad konsumtion. Men precis som efter tidigare lågkonjunkturer så kommer efter ett par år en snabb vändning uppåt och då ökar även börsföretagens lönsamhet kraftigt. Finanskrisen har skapat en extra djup avmattning, men historiskt har därefter även uppgången blivit extra brant. Världsledande universitet, teknikföretag och varumärken finns kvar. Nyckeln till nästa uppgång i den privata konsumtionen är att hushållen behöver uppleva att de minskat sin belåning tillräckligt, en upplevelse som hänger samman med bostadsprisernas utveckling.


Pessimisterna pekar på flera oroande skillnader mot hur USA:s ekonomi har reagerat under tidigare lågkonjunkturer. Arbetslösheten har varit ihållande hög, klyftorna mellan fattiga och rika fortsätter att öka, underskottet i bytesbalansen är kvar nära rekord trots en svagare dollar och politikerna i Washington verkar helt oförmögna att komma överens om de ekonomiska reformer som behövs. Experterna verkar överens om att USA dels behöver stimulera ekonomin på kort sikt, dels behöver i ett längre perspektiv öka skatteintäkterna för att balansera statens budget. Den största risken är att tillgångspriserna fortsätter att falla, så att ekonomin fastnar i en negativ spiral som liknar Japan de senaste tjugo åren. Även om amerikanska politiker till slut lyckas undvika att gå samma väg, så är problemen djupa och kräver att viktiga väljargrupper ”drabbas” för att nå lösningar.


USA-aktier vinnare


Jag har tidigare varit optimist, USA är väldigt annorlunda än Japan på många sätt. Men de referat jag läst de senaste veckorna av de republikanska presidentkandidaterna inför valet i november har gjort mig mer pessimistisk. Likaså kongressens misslyckade försök att låta en grupp utvalda komma överens om en plan för att på sikt balansera statsbudgeten. Politikerna i Washington bråka om hur de ska minska underskottet på kort sikt, när det viktiga nu är att få fart på ekonomin och minska arbetslösheten.


Å andra sidan fortsätter räntorna att vara rekordlåga, aktier på tillväxtmarknader är fortfarande ofta högre värderade och många börsföretag i USA rapporterar just nu oväntat starka vinster under fjärde kvartalet (mer om företagens fördel i ”Årets vinnare”, länk ovan till höger). I ett längre perspektiv på 5-10 år tycker jag därför fortfarande att det verkar sannolikt att USA-aktier ger högre avkastning än räntesparande. Trenden för amerikansk ekonomi pekar fortfarande uppåt, även om lutningen är flackare än tidigare.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar