Undvik fullt pris för storbolagen

Betala inte för dyra fonder som främst speglar de största innehaven i index. Ett tydligt exempel är de svenska storbankernas läkemedelsfonder.

Jonas Lindmark 2012-09-20 | 14:26
Facebook Twitter LinkedIn

Läkemedelsfonder både i Sverige och utomlands har normalt koncentrerade portföljer, i snitt är hälften av pengarna placerade i de tio största innehaven.


Dessa stora innehav är tyvärr ofta nästan enbart branschens allra största företag, särskilt tydligt är det hos Handelsbanken och Swedbank som bland sina tio största innehav har med alla de fem största aktierna i jämförelseindex. SEB har en aning bättre spridning, men sex av de tio största innehaven matchar jämförelseindex.


Förvaltarna placerar även i små läkemedelsföretag, i snitt i kategorin har de ytterligare 46 aktier i portföljen. Detta är dock lågt prioriterat hos de svenska bankerna, vars läkemedelsfonder alla har mer än 80 procent av senast rapporterad portfölj i storbolag medan andelen småbolag är mellan 0 och 5 procent.


Köp index billigare


Avkastningen enskilda år har ändå ibland skilt sig kraftigt i förhållande till jämförelseindex, vilket beror på att bland de mindre börsföretagen finns många mer specialiserade företag, särskilt rena forskningsföretag inom bland annat bioteknik. Lönsamheten hos forskning är mycket mer osäker än försäljning av läkemedel, eftersom ett enda framgångsrikt patent kan mångdubbla aktiekursen hos ett litet börsbolag – samtidigt som forskningen annars enbart ger kostnader. Aktiekurserna för de specialiserade företagen i branschen kan därför svänga väldigt kraftigt.


Detta kan ge intrycket att fondspararna trots allt får valuta för sina avgifter. Men om årsavgiften för fonden är 1,5 procent och halva fonden är placerad som index så är den halva som faktiskt förvaltas aktivt i längden väldigt dyr för fondspararen. De stora innehaven går att få betydligt billigare via en börshandlad branschfond (ETF) eller en indexfond som Seligson Global Top 25 Pharmaceuticals. Dessutom brukar några av de största läkemedelsbolagen även vara med bland innehaven i vanliga globalfonder.


Hos de svenska fondföretagen finns väldigt få alternativ inriktade på små läkemedelsbolag, bara Healthinvest som har specialfonderna Asia och Value. Men redan hos PPM finns ett lite större urval, dels Pictet Generics som investerar i uppstickare som konkurrerar när patenten slutar gälla, dels UBS Biotech och Pictet Biotech.


Revansch för andra branscher


Bioteknikfonder är bland vinnarna hittills under 2012, med en värdeökning på i snitt 23 procent. Avkastningen från vanliga läkemedelsfonder har vara varit drygt en tredjedel, men det är ändå bättre än snittet bland alla aktiefonder. Även sett över de senaste fem åren överträffar båda kategorierna med god marginal snittet bland aktiefonder, men å andra sidan var läkemedelsaktier en besvikelse föregående 5-årsperiod.


Resultatet framöver avgörs till stor del av hur intresset för risktagande utvecklas. Läkemedel ses som låg risk eftersom behovet är okänsligt för den allmänna konjunkturen, så under perioder då optimismen ökar brukar andra aktiefonder utvecklas bättre. Med tanke på att pessimismen just nu verkar dominera så tycker jag det är troligt att det kommer en vändning uppåt den närmaste femårsperioden och att andra branscher då får revansch.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar