Knepigt gå mot strömmen i USA

Tidigare har det lönat sig att gå mot strömmen, vilket talar för USA-fonder. Men på kort sikt är både ekonomins styrka och politiken knepig.

Jonas Lindmark 2013-02-07 | 15:49
Facebook Twitter LinkedIn

Ända sedan 1994 har Morningstar undersökt sambandet mellan insättningar av nya pengar i olika kategorier fonder i USA och den framtida avkastningen. Undersökningen har fått namnet ”Buy the Unloved” eftersom mönstret har varit att avkastningen i de tre minst populära kategorierna i snitt har blivit mycket bättre de kommande 3-5 åren än avkastning från de som fått störst inflöden. Amerikanerna har alltså återkommande varit dåliga på att pricka rätt fonder, vilket gjort det lönsamt att gå mot strömmen.


Det senaste året har utflödet i USA varit störst ur fonder som köper amerikanska storbolag, 70 miljarder dollar netto, vilket enligt det historiska mönstret betyder att dessa kommer att stiga mer än andra framöver. De mest populära 2012 är tillväxtmarknader, ”foreign large value” (globalfonder som köper lågt värderade aktier utanför USA) och fastighetsfonder.


Just nu finns dock flera argument för att ändå vara försiktig med att köpa USA-fonder. För det första har amerikanska folket ett långsiktigt intresse att sprida sitt sparande utomlands, precis som människor i andra delar av världen placerar en del av sitt sparande i USA. Denna riskspridning kommer rimligen att fortsätta. Dessutom har flödet av pengar till fonden blivit allt mer svåranalyserat i takt med att fonderna blir äldre och fler tar ut sin avkastning för att konsumera.


För det andra kanske det efter de senaste årens börsuppgång i New York inte är ett bra köptillfälle. Andra investerare har uppenbart köpt när USA-spararnas fonder har sålt, troligen är det utländska investerare som ökat sina innehav. Och en återkommande slutsats i fundamentala analyser är att börsbolagen i USA nu är högt värderade.


Delvis kommit överens


För det tredje är det på kort sikt knepigt att bedöma både ekonomins styrka och politiken. Politikerna i Washington har ännu bara delvis kommit överens om att stoppa den drastiska åtstramning kallad ”fiscal cliff” som hotat att starta en ny lågkonjunktur i USA under 2013. De mest akuta åtgärderna genomfördes redan i början av januari, medan tidsfristen för övriga frågor förlängdes till i mars. Därmed hänger stora delar av den politiska osäkerheten kvar som ett mörkt moln över amerikansk ekonomi.


Ändå är det snarare ökad stimulans som just nu behövs, eftersom arbetslösheten fortsätter att vara hög och USA:s produktion mätt som BNP minskade en aning under fjärde kvartalet enligt den första preliminära rapporten som kom förra veckan. Efter tillväxt på 3,1 procent (i årstakt) under tredje kvartalet, så verkar avslutningen på 2012 ha varit svag.


Positivt är att den privata konsumtionen fortsatte att växa under fjärde kvartalet, medan de stora minskningarna (inköp av vapen och minskade lager hos företagen) troligen var tillfälliga. Även exporten krympte dock och om kongressen inte stoppar de åtstramningar som hotar i mars så försämras konsumenternas framtidstro. Inklusive de skattehöjningar som skedde vid årsskiftet så summerar den federala åtstramningen till ungefär 1,5 procent av BNP om politikerna misslyckas med att komma överens om stimulansåtgärder.


USA-fonderna utvecklades svagt under hösten men har fått en bra start 2013. USA-dollarn försvagades visserligen brant i slutet av januari, men börserna i New York har börjat året så starkt att de även i svenska kronor ändå utvecklats bättre än globalfonderna hittills i år. Att spå utvecklingen under våren är svårt när både ekonomins styrka och den politiska utvecklingen är så osäker.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings