Framtiden ljusnar för IT-aktier

Under våren har framtidsutsikterna ljusnat för många IT-bolag och trots stigande aktiekurser har värderingen blivit mer rimlig. Förklaringen är bland annat stigande dollar och låga räntor.

Jonas Lindmark 2015-07-16 | 14:51
Facebook Twitter LinkedIn

Efter den branta uppgången under första kvartalet har aktiefondernas kurser svängt oroligt. Men första halvan av juli har en tydlig återhämtning skett, kanske delvis därför att Greklandskrisen ser ut att få en lösning. IT-fonderna fortsatt att utvecklas lite bättre än snittet och bland dem är de som fokuserar på svenska småbolag vinnare.


En tydlig koppling finns till USA-dollarns utveckling, för den steg också brant första kvartalet och svängningarna därefter liknar i stort IT-fondernas utveckling räknat i svenska kronor. Det är naturligt eftersom merparten av de största företagen i branschen är amerikanska och även försäljningen sker till i hög grad o dollar. Främst gynnas företag som har sina kostnader i andra valutor, till exempel de svenska.


Höjda aktiekurser behöver inte betyda att aktierna har blivit dyrare, för det kan hända att framtidsutsikterna för börsföretagen samtidigt har förbättrats ännu mer. Det ser ut att vara det som hänt första halvåret 2015, åtminstone baserat på Morningstars analyser. En summering i januari visade att 11 av de 30 största IT-företagen hade övervärderade aktier (”Svagare uppgång framöver”, länk ovan till höger).


Rimligt värderade


Samma lista idag innehåller bara 5 aktier som är övervärderade (Adobe, ASML, Taiwan Semiconductor, VM Vare och Wipro) och lika många som är undervärderade (Ericsson, Google, HP, Qualcomm och Yahoo). De flesta andra stora IT-företag har alltså nu rimligt värderade aktier, med aktiekurser nära det ”fair value” som Morningstars analytiker har satt. Analysen bygger i första hand på en analys av företagens konkurrensfördelar (economic moat) och vad dessa innebär för den framtida lönsamheten. Google, Facebook, Oracle och Intel är några av de många stora IT-företag som enligt Morningstar har de allra starkaste konkurrensfördelarna, totalt har hela 16 av 30 ”wide moat”.


Fast en förklaring till att värderingen anses rimlig är de extremt låga räntorna, framtvingade av riksbankerna. Företag med hög tillväxt har en stor del av sina förväntade vinster långt in i framtiden och med låga räntor så blir ”diskonteringen” lägre vilket gör att framtida vinster blir mer värda. Den framtida ränteutvecklingen är svår att spå, men i ett 10-årsperspektiv är det troligt att inflationen kommer att ta fart och marknadsräntorna stiga. Därför är det långsiktigt sett rimligt att ta vara lite mer skeptisk till värdering av företag med väldigt hög förväntad tillväxt.


Men för aktiva placerare är perspektivet kortare och det räcker att företaget förväntas överraska positivt det närmast året. Så länge fokus ligger på 2015 och 2016 så ser det ut som att den närmaste framtiden för IT-företagen generellt har ljusnat.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar