Bioteknik ger extrem risk

Aktiefonder som investerar i branscherna bioteknik och läkemedel är båda bland vinnarna de senaste fem åren. Men även om båda fokuserar på medicin, så ger bioteknik mycket större osäkerhet.

Jonas Lindmark 2017-08-24 | 14:07
Facebook Twitter LinkedIn

Två sorters branschfonder köper aktier i börsföretag med koppling till medicin och sjukvård. Bioteknikfonder innehåller forskningsbolag som letar nya mediciner genom att kombinera avancerad teknik med de senaste kunskaperna inom biologi. Läkemedelsfonder investerar istället främst i de bolag som äger godkända patent och sköter distributionen av etablerade mediciner.


Helt olika risk


Risktagandet skiljer sig drastiskt, bioteknikföretagens aktiekurser har svängt mycket mer. Fondernas standardavvikelse de senaste fem åren är i snitt 25 för bioteknikfonder och bara 15 för läkemedelsfonder. Globalfonder har förstås bättre riskspridning och ligger ännu lägre med 11, men få fondkategorier ger så stor osäkerhet som bioteknik. De senaste fem åren har standardavvikelsen bara varit högre hos smalt inriktade alternativ som guldfonder och Brasilienfonder.


Gemensamt för både bioteknikfonder och läkemedelsfonder är hög koncentration med ungefär 50 procent av kapitalet investerat i de tio största innehaven. Det ger ett onödigt extra risktagande, för även om bara två av de största företagen i branschen får allvarliga så skulle det räcka för att sänka fonden rejält. Dessutom kan överdrivna förhoppningar om brant stigande vinster i framtiden följas av plötslig besvikelse när verkligheten blir annorlunda. Uppgången fram till sommaren 2015 och det branta raset det följande året är ett tydligt exempel.


Framtiden


Den politiska risken skiljer sig också. Utvecklingen i USA kommer troligen att fortsätta ha avgörande betydelse, eftersom efterfrågan från den amerikanska marknaden i många fall ger mer än halva försäljningen.


Republikanerna i den amerikanska kongressen har under våren försökt komma överens om en ny lagstiftning som skulle ersätta Obamacare. Detta har varit deras vallöfte under snart sju år, men när de i år har majoritet i båda husen i kongressen och en republikansk president så har det visar det sig att de inbördes motsättningarna verkar vara för stora. Framtiden är som vanligt oviss, men aktiemarknaden verkar ha backat från den inledande glädjen när Hillary Clinton förlorade presidentvalet.


Det som återstår är att bioteknikfonderna i snitt har stigit 155 procent de senaste fem åren och läkemedelsfonderna 126 procent, betydligt mer än globalfonderna eller snittet bland aktiefonder. Och räknat sedan aktiemarknadens topp i juli 2007, strax innan finanskrisen, så är bioteknik bäst av alla fondindex med en ökning på 260 procent medan den genomsnittliga aktiefonden bara segat sig upp 50 procent på tio år. Visst har flera av branschens företag lyckats öka sin intjäning kraftigt, men de förhoppningar om fortsatt vinstökning som finns inbakade i dagens aktiekurser bidrar till att bioteknikfonder är bland de som ger högst risk.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings