Tre förlorade år för läkemedelsfonder

En tillnyktring har gjort att aktier i stora läkemedelsbolag inte har hängt med resten av aktiemarknaden uppåt de senaste tre åren. Framtiden beror delvis på höstens kongressval i USA.

Jonas Lindmark 2018-02-08 | 0:51
Facebook Twitter LinkedIn

Fondernas historiska avkastning 3 år har minskat kraftigt de senaste månaderna och kommer att fortsätta minska, eftersom den branta börsuppgången kring årsskiftet 2014/2015 nu gradvis försvinner ur 3-årsperioden. Det påverkar även i många fall Morningstar Rating 3 år för fonderna, eftersom den typ av förvaltning som lyckades bäst under den branta uppgången 2014 och första kvartalet 2015 ofta har fungerat sämre under de senaste månadernas ökade oro.

 

Detta gäller särskilt läkemedelsfonderna, som var bland vinnarna under 2013 och 2014 men därefter har haft en platt utveckling. Avkastningen de senaste tre åren fram till 7 februari är i snitt nära noll. 2017 var läkemedelsfonderna bland de aktiefonder som utvecklades sämst.

 

Den branta uppgången fram till och med första kvartalet 2015 berodde till stor del på att andelen USA i läkemedelsfonderna har legat kring 75 procent. Börserna i New York har även haft en väldigt stark utveckling de senaste åren, även om andra branscher har utvecklats bättre än läkemedel. Dessutom steg dollarkursen från strax över 6 kronor sommaren 2014 till över 8 kronor första kvartalet 2015. Andra halvåret 2016 steg dollarn ytterligare en krona, men den uppgången visade sig förra året tillfällig och idag är dollarn tillbaka under 8 kronor.

 

En granskning av de enskilda börsföretagen ger en tydligare bild. En sammanställning med de tio innehav som i snitt är de största innehaven i de fyra svenska läkemedelsfonder som är med i PPM visar stora skillnader i de populäraste aktiernas kursutveckling de senaste tio åren. I genomsnitt är de största innehaven nära det ”fair value” som Morningstars aktieanalytiker räknar ut med fundamental analys. Dock är de fyra allra största innehaven Johnson & Johnson, United Health, Abbvie och Novo Nordisk alla övervärderade efter kursuppgångar det senaste året, medan aktiekurserna för de något mindre innehaven genomgående har utvecklats sämre och fallit under ”fair value”.

 

Kongressval i USA

 

Helhetsintrycket blir att aktierna i de stora läkemedelsbolagen uppvärderas kraftigt fram till i början av 2015 som en del av den allmänna börsuppgången och tack vare ökad optimism om den globala efterfrågan och branschens lönsamhet. Men därefter har en tillnyktring skett, där många aktier har nedvärderats eftersom dessa läkemedelsföretag även brottas med svårlösta problem som att patent löper ut och forskningskostnaderna ökar.

 

Framtiden beror dels på den allmänna börsutvecklingen och USA-konjunkturen, dels på politiska beslut. Läkemedelskostnaderna i USA har fortsatt ligga över resten av världen, både på grund av större konsumtion och högre priser. Men till hösten är det åter kongressval i USA och sjukvården kommer som vanligt att bli en valfråga. Historiskt har osäkerheten som politisk debatt orsakar varit negativ för läkemedelsbolagens aktiekurser, vilket verkar troligt igen 2018.


Xavkastning Xläkemedelsfonder

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings