Sex sorters USA-fonder

Upptrappningen av handelskriget mellan USA och Kina hotar att bromsa den ekonomiska tillväxten, men fondspararna verkar inte bry sig. För de som litar på konkurrensfördelarna hos amerikanska börsföretag finns sex sorters fonder att välja på.

Jonas Lindmark 2018-06-20 | 13:58
Facebook Twitter LinkedIn

Svenska fondsparare fortsätter att öka sitt sparande i USA-fonder. Under årets första fem månader var inflödet dit 3,7 miljarder kronor netto, nästan lika mycket som nettoflödet till aktiefonder totalt sett på 5,8 miljarder. Den samlade fondförmögenheten har ökat till 118 miljarder kronor och näst efter Sverigefonder så är USA-fonder numera den populäraste geografiska inriktningen.


Två negativa nyheter


De senaste veckorna har dock kommit två negativa nyheter för amerikansk ekonomi. Dels har centralbanken Fed utlovat fler räntehöjningar än marknaden tidigare väntat sig. Dels har president Donald Trump trappat upp handelskriget med Kina. Båda nyheterna bidrar till en inbromsning av den ekonomiska tillväxten och hotar därmed att slå mot börsföretagens vinster.


Hittills har dock börserna i New York inte backat nämnvärt utan är kvar nära all-time-high. Efter en svacka i början av året steg dessutom USA-dollarn brant under april, vilket har gjort att avkastningen blivit betydligt bättre ur svenskt perspektiv. I snitt har USA-fonderna stigit 14 procent från årsskiftet fram till 19 juni, betydligt mer än de flesta andra typer av aktiefonder.


Bland PPM-fonderna finns 41 USA-fonder att välja på och totalt sett säljs över 100 olika USA-fonder i Sverige. Morningstar har sju kategorier för USA-fonder, men en av dem saknas i PPM-utbudet och är möjligen relevant för institutionella investerare. Den extra kategorin för proffs heter ”USA, valutasäkrad” och innehåller fonder med innehav vars marknadsvärde inte ska påverkas av ändrade valutakurser, vilket är en fördel för investerare som tror på en fallande dollarkurs.


Sex sorter


De övriga sex sorterna USA-fonder är indelade efter Morningstars analysverktyg Style Box. ”Mix” är vanligast och innehåller främst en bred blandning av aktier i de största börsföretagen. ”Småbolag” fokuserar istället på aktier i mindre börsbolag och ”medelstora” har innehav däremellan. Det andra perspektivet i Style Box är aktievärderingen, om fondförvaltaren främst köper relativt lågt värderade aktier vilket betyder att företagen har mer eller mindre trista framtidsutsikter, vilket brukar kallas ”värdebolag”. Alternativt att förvaltaren hellre köper aktier i börsföretag med förväntad hög framtida tillväxt hos försäljning och vinster, som brukar kallas ”tillväxtbolag”. Slutligen finns fonder vars innehav varierar mer än normalt, som placeras i kategorin ”flexibel storlek”.


Vilken sort som passar bäst beror på om du som fondsparare har någon speciell framtidstro. Om du inte har åsikter om vilka typer av USA-aktier som kommer att utvecklas bäst framöver så finns de billigaste alternativen, indexfonderna som passivt placerar i alla typer av stora börsbolag, i den breda kategorin ”USA, mix bolag”.


Xkonjunkturen Xusafonder

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar