Fidelity lanserar fyra branschfonder

Två gamla och fyra nya gör att Fidelitys branschfonder nu täcker 97 procent av världsindex.

Jonas Lindmark 2000-09-28 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Världens största fondförvaltare, amerikanska Fidelity, har redan 48 branschfonder. Men dessa är endast tillgängliga för personer med hemvist i USA. Därför har Fidelity International nu även startad sex branschfonder i Luxemburg.

Två startades för ett år sedan, Technology och Telecommunication, och fyra lanserades den 1 september i år: Consumer Industries, Financial Services, Health Care, Industrials. De sex täcker tillsammans 97 procent av världsindex. De enda företag som hamnar utanför är ”utilities”, alltså företag som levererar vatten, gas, el eller liknande.

Balansera övervikt i teknologi”Lanseringen av fyra fonder just nu beror inte på att vi förutspår en uppgång för just dessa branscher” säger Fidelitys portföljstrateg John Ross.

”Det handlar snarare om att vi nu är klara med vår uppbyggnad av en internationell organisation för att förvalta dessa branschfonder. Syftet med fonderna är istället att erbjuda våra kunder möjligheten att själva påverka branschfördelningen i sina investeringar. Till exempel har många fondsparare i dag en övervikt i teknologifonder som de kanske vill balansera.”

Branschfonden Consumer Industries investerar i företag som Coca Cola, Wal Mart, Disney och Sony. Detaljhandelsföretag står för en tredjedel av fonden och media, fritid, underhållning, livsmedel och bryggerier dominerar i övrigt. Dessa företag påverkas starkt av privatkonsumtion, så fonden gynnas av lägre arbetslöshet och högre löner.

Financial Services investerar ungefär hälften av pengarna i banker och en fjärdedel i försäkringsbolag. Bland de största företagen i fondens jämförelseindex finns Citigroup, Morgan Stanley Dean Witter, Allianz och American Express. Även Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway ingår med 1,8 procent.

Health Care är den fond av de fyra som lockat mest pengar under de första veckorna, vilket inte är konstigt efter den fina uppgång som läkemedel och bioteknik visat hittills i år. Fonden kommer att placera två tredjedelar av pengarna i USA, eftersom det är här många av de största läkemedelsföretagen finns, till exempel Pfizer, Merck och Johnson & Johnson.

Industrials är den sista av de fyra nya fonderna och här ingår både råvaruföretag (olja, gas, gruvor och skog) och verkstadsindustri (till exempel biltillverkare) och andra typer av cykliska företag. Detta är den fond av de sex som påverkas starkast av ändringar i konjunkturutvecklingen. Fidelity är stolta över att de totalt har 56 analytiker som följer dessa typer av företag.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar