Europa fortsatt favorit

Euro fortsätter att vara favoritvaluta hos fondförvaltarna och ännu en gång svarar hälften att USA-aktier är mest övervärderade, enligt Merrill Lynch.

Jonas Lindmark 2001-11-13 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Merrill Lynch skickar varje månad en enkät till över 300 fondförvaltare runt om i världen. Deras undersökning är den enda i sitt slag. Den senaste undersökningen gjordes under tidsperioden 1 till 8 november och offentliggjordes i dag.

Hela 259 fondförvaltare har svarat denna gång, förvaltare som tillsammans har direkt ansvar för att förvalta över 6.000 miljarder kronor. Svaren när det gäller favoritmarknad och favoritvaluta är mycket stabila jämfört med föregående månad.

USA-aktier mest övervärderade

Den mest intressanta frågan tycker jag är ”Vilken aktiemarknad tycker du, relativt

de andra, är mest övervärderad och vilken är mest undervärderad?” Precis som i oktober är det 47 procent som anger USA-aktier som mest övervärderade, den högsta andelen sedan Merrill Lynch började ställa denna fråga i april. Tvåa är Japan med 19 procent.

När det gäller mest undervärderad anger flest, 24 procent, även den här gången Europa. Även i oktober var Europa favorit. Tidigare har det antingen varit Japan eller ”global emerging markets” som flest sett som den mest undervärderade aktiemarknaden, men dessa är nu trea och tvåa.

Tittar man enbart på svaren från de som förvaltar en global portfölj är det hela 63 procent som anger USA som mest övervärderad aktiemarknad, och 32 procent som anger Europa som mest undervärderad. Övriga förvaltare tenderar att favorisera den marknad de själva placerar på.

I oktober var det 62 procent som angav euron som favorit, nu är andelen 57 procent. Dollarn är tvåa med 31 procent. Den japanska yenen har ända sedan i april blivit vald till ”minst attraktiv”.

Ofta fel

Ett problem med alla undersökning av detta slag är att många förvaltarna kanske snarare svarar det de vill att andra ska tro, än det de själva tror. För den som är konspiratoriskt lagd kan undersökningen alltså tolkas som att många fondförvaltare nu tycker att det är dags att lura andra att köpa euro och europeiska aktier.

Utvecklingen tidigare i år visar också att en prognos om vinnare bland marknader och valutor baserad på Merrill Lynch undersökning ofta har blivit fel. I april trodde majoriteten på euro, men det var dollarn som därefter steg. Och i juni trodde en knapp majoritet på dollarn, men sedan dess har dollarn fallit.

Dessutom kan man knappast få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Istället är undersökningen främst intressant genom att majoritetens svar ger en bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Den som lyckas förutspå när majoriteten har fel, kan nämligen tjäna rejält på det.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar