Stabil framtidstro hos förvaltarna

Euro och ”emerging markets” fortsätter att vara favoriter när Merrill Lynch frågar 300 fondförvaltare om framtiden.

Jonas Lindmark 2002-12-17 | 21:01
Facebook Twitter LinkedIn
För att ge besked om fondförvaltarnas framtidstro gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch varje månad en undersökning runt hela världen som heter "Global Fund Manager Survey". Den senaste gjordes under perioden 5 till 11 december och offentliggjordes idag. Den här månaden kom svaren från 300 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 6.200 miljarder kronor.

Stabila prognoser

Resultaten av undersökningen fortsätter att vara stabila, vilket troligen beror på att de flesta fondförvaltare håller fast vid sina prognoser (eller också tar ändringarna till största delen ut varandra). Ett exempel är favoritvaluta,

där 40 procent den här gången svarar att euron är undervärderad medan knappt hälften anser att dollarn och yenen är övervärderade. Euron har varit favorit ända sedan sommaren 2001 och sedan dess har onekligen euron stärkts rejält.

Ett annat exempel på stabila prognoser är vilka aktiemarknader som fondförvaltarna anser vara mest över- och undervärderade. På de frågorna har svaret hela 2001 och 2002 varit att amerikanska akter är mest övervärderade och hela 2002 har ”emerging markets” (Asien, Latinamerika och Östeuropa) påståtts vara mest undervärderade. Och faktiskt är det i första hand ”emerging markets” (främst Ryssland men även flera länder i Asien) som har klarat sig bäst jämfört med världsindex under år 2002.

Bara en fjärdedel optimister

Om fondförvaltarna får rätt så kommer alltså euron och ”emerging markets” att utvecklas bäst under nästa år. Precis som tidigare är dock de flesta fortsatt försiktiga när det gäller den framtida avkastningen från aktier. På frågan hur den globala aktiemarknaden kommer att utvecklas de närmaste tolv månaderna, svarade förra veckan 23 procent ”Mycket högre, tvåsiffrig uppgång” (10 procent eller mer). Denna andel var lägst i april, 22 procent, och högst i juli, 37 procent. Hela 60 procent svarar ”lite högre, ensiffrig uppgång” vilket är något fler än vanligt. Men trots de senaste tre årens kraftiga börsnedgång var alltså förra veckan bara knappt en fjärdedel optimister och trodde på en tydlig revansch för aktier det närmaste året.

Slutligen, tänk på att det inte går att få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger troligen en bra bild av vad ”marknaden” förra veckan trodde om framtiden.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar