Ny gräns mellan olika typer av Sverigefonder

Även Sverigefonder som placerar över hälften i små- och medelstora börsbolag kommer från 31 maj att jämföras med Sverigefonder som nästan enbart placerar i storbolag. Det räcker att andelen storbolag är större än andelen småbolag.

Jonas Lindmark 2016-05-31 | 20:25
Facebook Twitter LinkedIn

En av de vanligaste frågorna från svenska fondbolag de senaste tio åren har varit "Varför jämförs vår Sverigefond med småbolagsfonder?". Mitt svar har varit att deras förvaltare valt att ha en lägre andel aktier i stora börsbolag än normalt bland Sverigefonder, och därför har Morningstar i sin kategorisering valt att informera tydligt om denna skillnad.


Bakgrunden är att en gemensam global metodik som utgår från ett verktyg som heter Morningstar Style Box, där gränsen för genomsnittlig storlek för börsbolag baseras på en jämförelse av börsvärdet hos alla börsnoterade företag i Europa. Som ”stora” börsbolag räknas de med störst börsvärde som tillsammans utgör 70 procent av totalt börsvärde i regionen, följande 20 procent räknas som ”medelstora” börsbolag, och återstående 10 procent räknas som ”små” börsbolag. Därmed kommer de flesta fondförvaltare att ha en majoriteten av fondens kapital placerat i börsbolag som räknas som stora.


Värt att nämna är också att även de flesta fonder som har beteckningen "Småbolagsfond" i sitt namn har ungefär hälften investerat i det som Morningstar kallar medelstora börsbolag. Skillnaden mot vanliga Sverigefonder är främst att småbolagsfonder inte alls placerar i de allra största börsbolagen.


Fler medelstora


Stockholmsbörsen har dock de senaste åren fått en större andel medelstora börsbolag och fler förvaltare har börjat placera ungefär hälften av kapitalet i små- och medelstora börsbolag. Det har påverkat deras placering i Morningstar Style Box, som baseras på ett viktat medelvärde av innehavens "size score". Gränserna i Style Box är 200 mellan stora och medelstora börsbolag, samt 100 mellan medelstora och små börsbolag. Allt fler Sverigefonder har rapporterat innehav som i snitt de senaste tre åren ligger strax under gränsen 200 och därför har de flyttats ned till Morningstar kategori "Sverige, små-/medelstora bolag".


Ett problem med detta är att många andra Sverigefonder också ligger nära gränsen 200, men strax ovanför. Att fonderna ligger nära gör dels att de oftare behöver byta kategori, vilket kan vara förvirrande, men en större nackdel är att det vore mer rimligt att jämföra de som ligger på vardera sidan gränsen med varandra.


Gräns 150


Från 31 maj har Morningstar flyttat gränsen mellan kategorierna "Sverige" och "Sverige, små-/medelstora bolag" till 150, alltså mitten av gruppen medelstora börsbolag. Fördelen är att det är få fonder som ligger nära 150. Därmed har 21 fondklasser flyttats upp till kategorin för fonder med en dominerande andel storbolag. Bland Sverigefonder som innehåller mer än en miljard kronor har sju flyttats upp: Cliens Sverige Fokus, Enter Select, Enter Select Pro, Handelsbanken Sverige Selektiv, Nordea Swedish Ideas, Swedbank Robur Export och Swedbank Robur Sweden High Dividend.


Nackdelen med detta är att i andra ändan av kategorin finns fonder som nästan enbart investerar i stora börsbolag. Ett exempel är den populära indexfonden Avanza Zero som enbart placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och enligt Morningstars analys har 86% investerat i stora börsbolag. Dessa fonder kommer nu att jämföras med Sverigefonder som främst köper aktier i medelstora börsbolag och har under 40% i storbolag. Det är ungefär lika orättvist som att jämföra de sistnämnda fonderna med rena småbolagsfonder.


Det fondsparare och fondförvaltare kanske främst kommer att märka är att Morningstar Rating påverkas av de flyttade fonderna, vilket beror på att andelen som får en viss Rating är fast (10 procent får 5 stjärnor, och så vidare). Tack vare att aktier i medelstora börsbolag generellt har stigit mer i värde än storbolag de senaste åren, så har fonder som Avanza Zero en nackdel. När det blir fler fonder i kategorin med goda historiska resultat så kommer de att vinna de högsta fondbetygen. Även betygen i kategorin "Sverige, små-/medelstora bolag" kommer att påverkas, för när det är färre fonder som betygsätt hårdnar konkurrensen om de högsta betygen.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar