Hushållens direktsparande är fortsatt negativt

Jonas Lindmark 2019-10-31 | 15:07
Facebook Twitter LinkedIn

Under de första tre kvartalen 2019 har svenska fondsparare främst valt att spara i fonder via fondförsäkring och investeringssparkonto (ISK). 24 respektive 18 av det totala nettosparandet på 49 miljarder kronor investerades via fondförsäkring och ISK, visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. Hushållen fortsätter däremot att sälja direktägda fondandelar för mer pengar än de köper nya, netto är detta utflöde 6 miljarder under årets första nio månader.

Det direktägda fondsparandet är värt 467 miljarder kronor per 30 september, vilket motsvarar 10 procent av allt fondkapital som rapporteras till statistiken. Störst andelar av det svenska fondsparandet är den statliga premiepensionen (29%) och fondförsäkringar (27%). Företagens ägande av fondandelar har också ökat och m

otsvarar 15% av hela fondsparandet.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar