Högre risk i IT-fonder

IT-fonderna är vinnare de senaste tio åren, med över 400 procent värdeökning. De har gynnats av den långa konjunkturuppgången, starkare dollar och globaliseringen. Men beroende av globalisering, dollar och USA är risker som framöver alla tre kan bli nackdelar.

Jonas Lindmark 2019-09-25 | 17:35
Facebook Twitter LinkedIn

Europafonder har de senaste tio åren i snitt stigit 8 procent per år. IT-fonder har samtidigt i snitt stigit 18 procent per år, mer än någon annan fondkategori.

 

Skillnaden på 10 %-enheter avkastning varje år kanske inte verkar så dramatisk, men blir mer uppenbar när den omvandlas till total värdeökning, med ränta på ränta. Fonderna i kategori ”Europa, mix bolag” har lite drygt fördubblats i värde sedan september 2009, värdeökningen tio år är i snitt 114 procent fram till 24 september.

 

Fonderna i kategori ”Branschfond, ny teknik” har samtidigt stigit 423 procent. Den bästa (Swedbank Robur Ny Teknik) har stigit 642 procent och den sämsta (Aberdeen Technology) har stigit 270 procent. Det betyder att den som för tio år sedan satsade 10.000 kronor i en Europafond idag har lite mer än dubblat pengarna, medan IT-fonderna i snitt ökat värdet till 52.300 kronor.

 

USA och dollar

 

Är detta rimligt? För att hitta svaret behöver vi undersöka olika delförklaringar till den stora skillnaden. Den mest uppenbara är att IT-fonder främst köper USA-aktier, eftersom nästan alla de branschledande företagen som Apple, Facebook, Google och Microsoft är amerikanska. Och USA-fonderna generellt har stigit mer än dubbelt så mycket som Europafonderna både de senaste fem och tio åren.

 

En delförklaring till att amerikanska aktier har utvecklats mycket bättre är att USA-dollarn har stärkt kraftigt mot euron. För tio år sedan kostade en euro ungefär lika mycket som idag, medan dollarn då bara kostade 7 kronor och har stigit nästan 40 procent sedan dess.

 

Men även bland aktierna på börserna i New York är särskilt de allra största IT-företagen vinnare, vilket delvis hänger ihop med en drastisk omvandling av ekonomin till allt mer digital, en globalisering där de största företagen i varje bransch ofta är ohotade vinnare. Dessutom är de största IT-företagens intäkter till stor del konjunkturkänsliga och värdeökningen vi sett för deras aktier verkar till stor del beror på en längre och starkare högkonjunkturen i USA än i Europa.

 

Högre risk

 

Under börsnedgången sista kvartalet förra året föll de största amerikanska IT-bolagens aktier tillbaka mycket mer än de flesta andra aktier (se "Främst FAANG och småbolag bakom börsnedgången", länk ovan till höger). Störst negativ effekt på IT-fondernas andelskurser hade kursnedgången för Apple, Amazon och Facebook. Hittills i år har de fått en bred och stark revansch, men osäkerheten finns rimligen kvar.

 

Skillnaden syns också vid en jämförelse av standardavvikelsen hos fondernas historiska avkastning, vilket gör att de flesta IT-fonder är i riskklass 6 i fondfaktabladen, medan bredare aktiefonder normalt är i riskklass 5. Därför ska du som investerar i IT-fonder vara medveten om att risktagandet är klart högre än i en Europafond eller globalfond.

 

Fast för att detta ska spela roll för långsiktiga fondsparare krävs ett tydligt trendbrott. Men visst är det möjligt att alla de trender som varit gynnsamma de senaste tio åren kan byta riktning. Beroende av globalisering, dollar och USA är risker som framöver alla tre kan bli nackdelar.


Xitfonder Xrisk Xkonjunkturen

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar