10 uppdaterade PPM-tips

Människor är olika, även vilket PPM-sparande som passar oss bäst. Här är en summering av det som är värt att tänka på innan du väljer den enklaste lösningen för premiepensionen, statliga AP7 Aktiefond.

Jonas Lindmark 2020-03-24 | 16:11
Facebook Twitter LinkedIn

För snart tjugo år sedan skrev jag en lista med 10 PPM-tips inför lanseringen av vår nya sajt, samtidigt som det första valet startade i september 2000. Då fick bara svenskar 44 år gamla eller yngre full avsättning till PPM och insatt belopp var maximalt 26.000 kronor.

Idag finns merparten av premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM) på konton som tillhör sparare som redan gått i pension eller har mindre än 15 år kvar dit. Och bland de som har varit med ända sedan starten har de mest framgångsrika över en miljon kronor på PPM-kontot. Samtidigt finns även idag unga sparare med små belopp, så skillnaderna har ökat. Första tipset är ändå oförändrad:

1. Bestäm först vilken typ av sparare du är. De flesta människor har så mycket annat att hinna med och tycker mest det känns jobbigt att riskera att välja fel fond. Då är det realistisk att göra ett val som är tänkt att hålla många år, vilket talar för en bred fond med låg avgift som AP7 Aktiefond eller någon annan global indexfond. Men din ålder spelar som sagt också roll.

2. Upp till 30 år ska du välja maximal risk, för inom PPM är återstående spartid då så lång att det historisk erfarenhet talar för att sannolikheten är hög att aktiemarknadens risk lönar sig. Men främst är det hög marknadsrisk som lönar sig, vilket är ytterligare ett argument för AP7 Aktiefond, eftersom den har utväxling. Unga sparare har dessutom inte hunnit få så mycket premiepension insatt ännu, vilket ytterligare bidrar till att högre risk är rimligt.

Fast tänk på att frestelsen att välja väldigt smala fonder med stor osäkerhet, som Rysslandsfonder och bioteknikfonder, har en baksida. Likt i ett lotteri så bekostas högvinsterna på aktiemarknaden av att majoriteten av smala högriskalternativ utvecklas sämre än världsindex.

Mer om detta i "Högriskfondernas förbannelse består"

3. Gör ditt PPM-val i rätt ordning. Ofta diskuteras om det är låga avgifter eller hög historisk avkastning och fina betyg som är viktigast när man väljer fond. Men det första steget i fondvalet bör snarare vara att välja den eller de fondtyper som passar din risknivå och som du tror har chans till bra avkastning i framtiden.

4. Först när du valt fondtyp är det dags att välja förvaltare, bland som förvaltar rätt fondtyper. Detta val beror sedan på om du är aktiv eller passiv. Är du aktiv och kommer att ompröva ditt fondval minst en gång om året, då är det vettigt att i första hand leta efter erfarna förvaltare med bra historiska resultat. Bara om två förvaltare verkar lika duktiga är det i så fall dags att intressera sig för skillnader i avgifter.

5. Om du troligen kommer att vara passiv, fokusera på låga avgifter. Det är omöjligt att spå hur bra en aktiv förvaltare kommer att lyckas om tio år. Förvaltare byter jobb och fonder ändrar strategi. Avgifterna är det enda som är ganska konstant över tiden. För dig som är passiv och troligen kommer att stanna många år i samma fond är därför steg två istället att hitta lägst avgift. Indexfonder är ofta att föredra eftersom de främst konkurrerar med lågt pris och sett över långa tidsperioder troligen kommer att överträffa snittet för aktivt förvaltade fonder.

Fler tips finns i "Tänk 4 steg till innan du väljer indexfond"

6. Välj högst risktagande inom PPM. Skattefri avkastning och extra låga avgifter gör att det är mer värt att lyckas bra inom PPM, så högre risk här kommer i genomsnitt att löna sig bättre än inom annat sparande. Tänk också på om du även har fått tjänstepension insatt av din arbetsgivare så är PPM bara är en liten del av hela pensionssparandet, så för de flesta behöver låg risk i övrigt balanseras av exponering mot aktiemarknaden via PPM.

7. Sänk risken genom att hitta uthålliga fördelar som AP7 missar. Särskilt upp till 50 års ålder finns troligen mycket att tjäna på att risksprida bort från den marknad där AP7 Aktiefond främst placerar (de största börsbolagen i USA) och till exempel välja framgångrika Sverigefonder och småbolagsfonder. Intresset för tillväxtmarknadsfonder var stort för 15 år sedan men svalnade när istället USA-börserna utvecklades bäst från 2011 till 2017, men framöver kan den trenden vända igen.

Mer om detta i "Sverigefond bättre än global indexfond"

8. Ta hänsyn till hur övrigt sparande är fördelat. Att inte ta hänsyn till att annat sparande kan behöva balanseras är den största svagheten generella råd. PPM är även efter 25 års insättningar fortfarande mindre än hälften av pensionsparandet för de flesta. Har du till exempel redan mycket annat sparande i svenska aktier, så ger det bättre riskspridning att helt undvika svenska aktier hos PPM. Och tvärt om.

9. Pensionsplanera om du är över 55 år. Passa på att sänka risktagandet rejält och ta hem vinster när aktiemarknaden har stigit en lång period och verkar stå högt. Vilket fortsatt risktagande som är rimligt beror både på hur stora marginaler du kan förväntas få som pensionär och hur obehagligt du tycker det är att din ekonomi är beroende av börsutvecklingen.

Detaljerna finns i "Så bygger du en plan för pensionen"

10. Om du orkar vara aktiv, gör främst dina fondbyten via PPM och välj 5 fonder. Även efter bantningen av fondutbudet under 2019 är det gott om bra PPM-fonder. Att byta är helt skattefritt och gratis (en service som de passiva spararna är med och betalar). Men de flesta har så stora belopp inom PPM att det är vettigt att utnyttja den extra riskspridning som uppstår genom att välja maximalt antal fonder. Att lita på en enda förvaltare ger sämre riskspridning (för skandaler och fiaskon kan inträffa överallt) utan att den förväntade avkastningen från marknaden gynnas.

Fast viktigast av allt är kanske att inte ta resultatet av PPM-valen så allvarligt. Det är mycket slumpen som avgör vad som händer oss i livet och det är klokt att acceptera slumpens inverkan även på sparandet. Dessutom är pengar bara ett verktyg för annat i livet, det verkligt viktiga för de flesta är fritid, vänner och att få fokusera på det som gör oss lyckliga.

Fler tankar om lycka finns i "20 tips som ger dig bästa sparandet"

### Den senaste uppdateringen av min egen PPM-portfölj beskrivs i "Jag hoppar av, bara räntor igen i min PPM-portfölj" där jag minskar från 40 till 0% aktiefonder. (2020-06-11)

Jonas Lindmark, informationschef Morningstar i Sverige

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar