Rekord när svenska sparare flyr fonder

Mars 2020 ger ytterligare ett rekord, svenska folket tog ut 98 miljarder kronor ur fonder under börsraset. Särskilt flydde fondspararna från USA och företagsobligationer.

Nordic Info Team 2020-04-16 | 15:05
Facebook Twitter LinkedIn

Den totala fondförmögenheten i Sverige sjönk med 585 miljarder kronor under mars och uppgick vid utgången av månaden till 4271 miljarder. 98 miljarder var uttag netto och resten värdeminskning, enligt Fondbolagens Förenings månadsstatistik.

Hårdast drabbades aktiefonderna, med uttag på 80 miljarder kronor netto. Det motsvarar knappt 3 procent av den sammanlagda svenska förmögenheten i aktiefonder vid månadens början, 2889 miljarder. Den kategori aktiefonder som drabbades hårdast var USA-fonder, som innehöll 134 miljarder per sista februari och fick uttag på 11 miljarder netto.

13% ut ur företagsobligationer

Ännu mer dramatiska var uttagen ur räntefonder som investerar i företagsobligationer. Även om uttagen ur aktiefonder var klart större räknat i miljarder kronor, så var utflödet i procent av förvaltat kapital betydligt mer dramatiskt ur företagsobligationsfonder. De innehöll vid månadens början 180 miljarder kronor och uttagen netto var hela 23 miljarder, vilket motsvarar 13 procent på en enda månad. Dessa räntefonder har tidigare varit populära och de har tidigare fått en stor del av det svenska nysparandet. Insättningarna i kategorin var 24 miljarder kronor under helåret 2019, men nu tappade de alltså nästan lika mycket pengar på bara en månad.

Blandfonder noterade också stora uttag, hela 27 miljarder netto under mars. Det är nästan dubbelt så mycket som hela nysparandet i kategorin under 2019, 15 miljarder kronor. Men i förhållande till förvaltat kapital på 883 miljarder vid månadens början var uttag ”bara” 3 procent netto.

Enda tydliga vinnaren bland de breda fondkategorierna är korta räntefonder, som under mars fick insättningar på 27 miljarder kronor netto. Det är nästan 11 procent av fondförmögenheten i kategorin och tio gånger mer än dessa fonder fick i nysparande under hela 2019. Insättningarna brutto under mars är hela 61 miljarder, sex gånger mer än normalt en enskild månad förra året. Detta är ännu ett tydligt bevis på den dramatiska omsvängningen i fondspararnas riskvilja, som orsakats av den ekonomiska krisen som orsakats av pandemin Covid-19.

Fast en stor majoritet fortsätter med sitt månadssparande, 87 procent enligt en undersökning bekostad av Fondbolagens Förening. Det syns också i statistiken, där bruttosiffrorna för insättningarna i aktiefonder och blandfonder ligger kvar på en normal nivå, De dramatiska nettosiffrorna beror istället på att många har flyttat pengar till det säkraste alternativet, korta räntefonder, samt att en mindre grupp fondsparare gjort stora engångsuttag.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar