Ny världskarta visar att Norden är bäst på hållbarhet

Börsföretagen i Finland, Nederländerna och Sverige är bäst i världen på hållbarhet. Honkong och Taiwan är i topp utanför Europa när Morningstar uppdaterar sin hållbarhetsatlas. Ryssland är sämst.

Valerio Baselli 2020-04-24 | 15:52
Facebook Twitter LinkedIn

Huvudbudskapet från den senaste uppdateringen av Morningstar Sustainability Atlas är att de europeiska länderna (i synnerhet Norden) är kvar i toppen av denna rankning av hur hållbara världens aktiemarknader är. Men några andra länder har nu klart starkare hållbarhetsprofiler.

Sustainability Atlas uppdateras två gånger per år och analyserar 48 Morningstar-aktieindex (97% av världsmarknadsvärde) baserat på ESG-bedömningarna av de enskilda värdepapperna (ESG Risk Rating som tillhandahålls av Sustainalytics). Metodiken uppdaterades i oktober 2019 och är densamma som används för att beräkna Morningstar Sustainability Rating för fonder och ETFer.

Studien är indelad i fem kartor med kommentarer på engelska, baserade på fem olika parametrar. I den här artikeln förklaras två av dem.

Holland bäst, Ryssland sämst

Kartan nedan visar tydligt hur länderna i norra Europa och euroområdet är de mest framgångsrika när det gäller hållbarhet. Holland vinner den här gången titeln världens mest hållbara aktiemarknad. Stora börsbolag som Wolters Kluwer (ett företag som är verksamt inom informationssektorn) och halvledartillverkaren ASML Holding ger väldigt små ESG-risker.

Finland klättrar för första gången till andra plats, tack vare aktier som Nokia (ESG-ledare inom den globala teknologiska hårdvarusektorn) och Kone (ESG-ledare inom maskinsektorn).

Sverige tar den sista pallplatsen, tack vare storföretag som Ericsson och Investor. Det sistnämnda företaget lyckas skapa nästan noll ESG-risk enligt Sustainalytics metod.

Hong Kong är den mest hållbara icke-europeiska marknaden. Enligt Sustainalytics ger främst försäkringsbolaget AIA Group och Taiwan Semiconductor Manufacturing en begränsad exponering mot ESG-risker.

USA rankas som 13 av 48. Å ena sidan betraktas företag som Microsoft, Berkshire Hathaway och Visa som ledande när det gäller hållbarhet. å andra sidan är ESG-risken hög hos amerikanska börsbjässar som Amazon, Facebook och Johnson & Johnson.

01 Sustainability 2020 H1 01 800

CO2-risk

Från och med 2018 innehåller Sustainability Atlas två nya kartor med två CO2-mått som gör det möjligt att mäta exponeringen som fondportföljen ger mot de risker som kommer från förorenande utsläpp.

När det gäller CO2-risk (som bedömer i vilken utsträckning ett företag eller en portfölj skulle få problem vid en övergång till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp) är de bäst positionerade marknaderna i Västeuropa, särskilt Schweiz, Holland, Danmark, Sverige och Belgien. Men också från denna synvinkel Sydafrika och USA.

Den amerikanska aktiemarknaden ger, trots att USA har den näst största koldioxidutsläppen i världen, faktiskt en låg koldioxidrisk. Detta beror på att sjukvård- och teknikföretag representerar 37% av marknadsvärdet och att finansiella värdepapper representerar nästan 14%, medan endast 2,5% är energisektorn. Ryssland rankas i botten med cirka 55% av sitt marknadsvärde i fossilreserver och därmed den högsta CO2-risknivån i världen.

01 Sustainability 2020 H1 05 800

Läs nya uppdaterade "Morningstar Sustainability Atlas"

Ladda ned hela rapporten

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings