Rekordmycket in i aktiefonder under april

Många svenskar flyttade tillbaka pengar till aktiefonder under april, samtidigt som uttagen var rekordsmå. Det kompenserar inte de ännu större uttagen under mars, men visar hur snabbt psykologin kan vända på aktiemarknaden.

Nordic Info Team 2020-05-11 | 17:03
Facebook Twitter LinkedIn

Under april gjorde de största svenska insättningarna en enskild månad någonsin i aktiefonder exklusive PPM, hela 24 miljarder netto, visar månadsstatistiken från Fondbolagens Förening. Inflödet berodde dels på att uttagen brutto var ovanligt små, de minsta sedan juli 2019, Dels flyttades mycket pengar tillbaka från räntefonder till aktiefonder. Det tidigare rekordet var i mars 2010, då 14 miljarder sattes in netto exklusive PPM.

Även blandfonder hade åter inflöden netto, men bara drygt 2 miljarder och insättningarna brutto var de minsta hittills i år. Inflödet netto beror även här på att uttagen brutto var rekordsmå. Många sparare ser alltså ut att ha tidigarelagt sina uttag, börsraset fick dem att redan under mars ta ut pengar ur fondsparandet som annars skulle ha tagits ut under april eller senare i år.

Psykologin vände snabbt

Psykologin ser alltså ut att ha vänt snabbt. Under mars gjordes svenska uttag på 121 miljarder kronor brutto och 80 miljarder netto ur aktiefonder. Botten i årets börsutveckling, åtminstone hittills, passerades den 23 mars och redan under april har alltså svenska fondsparare både reagerat och bidragit till att bjuda upp aktiekurserna.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 336 miljarder kronor, främst tack vare stigande aktiekurser, och var 4.607 miljarder per sista april. Av den totala fondförmögenheten var 2.732 miljarder (59%) placerade i aktiefonder.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar