Förslag tillåta mer rättvisa fondkurser

Även svenska fonder borde få sätta andelskurser som speglar de extra kostnader som kortsiktig spekulation skapar. Det föreslår Fondbolagens Förening i ett brev till Finansinspektionen. ”Swing pricing” finns redan i andra länder och gynnar långsiktiga pensionssparare.

Nordic Info Team 2020-05-27 | 14:27
Facebook Twitter LinkedIn

rättvisa fondkurser med swing pricing

Svenska fondbolag vill ha samma möjlighet som utländska att använda ”Swing Pricing”, vilket innebär att transaktionskostnader som uppstår i fonder till följd av inlösen eller köp av fondandelar betalas av de investerare som orsakat kostnaderna. Transaktionskostnader är handelskostnader, marknadspåverkan och transaktionsskatter.

Enligt de fondbestämmelser som Finansinspektionen hittills godkänt för svenska fonder ska andelskursen enbart beräknas baserat på senast kända marknadspriser, utan hänsyn till att det när fonder får in eller betalar tillbaka pengar till andelsägarna måste fonden ofta köpa eller sälja värdepapper, vilket orsakar dolda och synliga kostnader. Effekten är att alla andelsägare som är kvar i fonden tillsammans betalar transaktionskostnaderna, medan de som sålt andelar inte behöver vara med och betala.

Fondbolagens Förening påpekar nu i ett brev till Finansinspektionen att swing pricing redan är tillåten i de flesta av våra grannländer. Både i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Luxemburg är det möjligt för fondbolag att skilja på värderingen av tillgångarna i fonden och prissättningen av andelarna. Normalt finns reglerna för detta i fondbestämmelserna, som godkänns av tillsynsmyndigheten.

Ökad rättvisa

De exakta reglerna för ”Swing Pricing” varierar mellan fondbolagen. Vissa justerar bara andelskurser om det är stora flöden in eller ut ur fonden, medan andra alltid gör en liten justering även när fondens innehav av värdepapper är oförändrade och bara kassan har påverkats. En möjlighet är därför att fonder netto kan tjäna på att variera handelskurserna så att fondens långsiktiga avkastning ökar tack vare de kunder som gör kortsiktiga transaktioner, vilket ligger i förvaltarnas intresse eftersom de vill kunna redovisa höga avkastningar och få höga fondbetyg.

Fördelen är främst att långsiktiga sparare får högre avkastning, vilket särskilt gynnar passiva pensionssparare som sparar 30-40 år i samma fond. Nackdelen med swing pricing är främst att det inte är gratis att byta mellan fonder, eftersom transaktionskostnaderna som uppstår betalar av de som byter. Även när PPM-sparare via Pensionsmyndigheten byter mellan fonder så finns redan idag utländska fonder som tillämpar swing pricing. Men rimligen ger det ökad rättvisa att de investerare som har orsakat extra kostnader i fonderna även är de som ska betala dessa kostnader.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar