Fondbranschen enas om redovisning av koldioxid

Jonas Lindmark 2016-05-23 | 12:16
Facebook Twitter LinkedIn

Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att göra det möjligt att jämföra fonders redovisning av koldioxid har Fondbolagens Förening skapat en en vägledning för samordnad redovisning av koldioxidavtrycket med kundinformation om nyckeltalet som också förklarar begränsningarna med den redovisning som är möjlig i dag.

Måttet är innehavens utsläpp av kilo CO2 per intäktskrona, kapitalviktat. Det ska enligt vägledningen redovisas på fondbolagets hemsida, i fondens årsredovisning eller i en särskild rapport tillsammans med en förklarande text där också m

åttets begränsningar framgår. Måttet är inte tänkt att användas i marknadsföring till sparare och redovisningen är frivillig.

Läs mer: Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar