Halva svenska folket fondsparar via ISK

44% av svenska folket har börjat spara via ISK, sparformen som lanserades 2012. Samtidigt har de privata pensionsförsäkringarna minskat till 20%. Detta är de tydligaste förändringarna jämfört med för två år sedan.

Nordic Info Team 2020-06-01 | 17:35
Facebook Twitter LinkedIn

Intresset för fondsparande fortsätter öka, enligt den senaste upplagan av Fondbolagens Förenings fondspararundersökning. Alla löntagare är tvungna att spara i fonder via den statliga premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM), men dessutom sparar 70 procent extra privat, vilket är en ökning från 65 procent för två år sedan. Andelen med privat fondsparande är högre bland män (74%) och i åldersgruppen 51-64 år (77%).

44% äger fonder via ISK

Ändrade skatteregler har påverkar fondsparandet. Andelen med fonder via investeringssparkonto (ISK), som har en årlig schablonskatt, har enligt undersökningen ökat från 32 procent för två år sedan till 44 procent i år.  Både män (49%) och åldersgruppen 51-64 år (49%) är ännu mer förtjusta i ISK.

Andelen med privat pensionsförsäkring eller IPS har tvärtom minskat, från 37 procent för fyra år sedan till 20 procent idag. Det hänger troligen ihop med att avdragsrätten för privat pensionssparande har tagits bort (fast gammalt pensionssparande borde finnas kvar, det är oklart om människor i undersökningen har svarat om gammalt eller nytt sparande).

43% har tjänstepension i fonder

Andelen som har tjänstepensionen placerad i fonder har minskat från 47 till 43 procent, vilket nästan helt beror på att andelen kvinnor som svarar att de har tjänstepensionen i fonder minskat från 47 till 39 procent. Även tidigare undersökningar, särskilt 2014, var andelen män med tjänstepensionen placerad i fonder klart högre. Men 2018 var andelen lika stor, 47 procent för båda könen. Variationen i svarsresultaten beror rimligen delvis på slumpens inverkan, vilket är en nyttig påminnelse att små förändringar i stickprovets svarsandelar inte behöver bero på faktiska förändringar i hela populationen.

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening telefonintervjuat 1001 svenskar mellan 24 februari och 1 april i år. Undersökningen har genomförts vartannat år de senaste 20 åren.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar