Företagsobligationerna tillbaka på plus igen

Raset för svenska företagsobligationer på 6 procent, när pandemin Covid-19 slog till i mars, har i snitt återhämtats. Men spridningen i fondernas avkastning är väldigt stor, det skiljer 15 %-enheter mellan SEB och First.

Jonas Lindmark 2020-09-17 | 16:09
Facebook Twitter LinkedIn

Under första kvartalet rasade de svenska företagsobligationsfonderna i snitt 6 procent, de mest riskabla över 20 procent. Men nu har merparten av fonderna återhämtat hela raset och i snitt är värdeökningen i kategorin 0,4 procent räknat sedan årsskiftet.

Stor spridning

Spridningen är dock stor. Vinnare i kategorin är SEB Corporate Bond, som stigit 5,4 procent sedan årsskiftet. Förlorare är norska First Nordisk Högränta, vars andelsklass med valutasäkring till svenska kronor har backat 10 procent. Och även mer kända förvaltare som Carnegie, Catella, Lannebo och Swedbank har fonder som ligger mer än 2 procent back. Samtidigt är både Länsförsäkringar, Nordea och Norron klart på plus.

Riksbanken började stödköpa företagsobligationer i april, för att öka likviditeten

Återhämtningens inledning i april och maj speglade den ökade optimismen på aktiemarknaden. Dessutom började Riksbanken stödköpa även kreditobligationer, för att öka likviditeten i marknaden. Under sommaren verkar återhämtningen ha gjort att fler investerare lockats till ökat risktagande. Delvis beror det nog på ny information som talar för att svensk ekonomi kommer att klara pandemin ganska bra.

Lägre räntor framöver

Men delvis kan investerarnas ökade intresse bero på en missuppfattning av vad den kortsiktigt branta trenden uppåt betyder avkastningen framöver. Högre priser på obligationerna idag betyder ju att räntan under resten av löptiden blir lägre.

Förutom den branta återhämtningen är det intressant att vissa fonder har lyckats fortsätta brant uppåt efter att de passerade sin tidigare högstanivå från början av året. Det kan verka förvånande, men kan dels förklaras av att de hade valt rätt företag och branscher, som nu när den akuta krisen är passerad ser ut att gynnas av pandemin. Dels kan förklaringen vara att förvaltarna passade på att ändra innehav under mars och april, till obligationer med lite högre risk som då blev lågt värderade och därefter har återhämtat sig brantare.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar