PPM-upphandling ökar riskerna

En statlig upphandling av PPM-fonder behövs inte, och skulle skapa nya problem för spararna, skriver Fondbolagens Förening i sin kommentar till Pensionsmyndighetens utvärdering av steg 1 av PPM-reformen.

Jonas Lindmark 2020-10-14 | 9:19
Facebook Twitter LinkedIn

Regeringen har nu fått den interna utvärderingen av steg 1 reformen av premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM). Genomförande av 29 punkter för att skärpa kraven på PPM-fonderna infördes 1 november 2018 och knappt två år senare är myndighetens slutsats att både konsumentskyddet och förtroendet har stärkts, samt att kvaliteten på fondutbudet har ökat. Men utvärderingen varnar att de oseriösa aktörerna på sikt kan ta sig tillbaka in i fondutbudet, samt att antalet fonder riskerar att återvända till den gamla nivån över 800.

Fondbolagens Förening skriver i ett pressmeddelande att steg 2 i reformen med en statlig upphandling är onödig och riskfylld, eftersom Pensionsmyndigheten redan idag kan ställa alla krav som behövs när det gäller pris och kvalitet. En upphandling, där tjänstemän pekar ut de fonder som pensionsspararna ska få tillgång till, skulle ge nya risker när stora volymer kapital flyttas och troligen gynna stora indexfonder. Dessutom hävdar fondbolagen att den modell för upphandling som den statliga utredningen föreslår strider mot EU-rätten.

Pensionsmyndigheten föreslår också att tillsynen av PPM-fonderna borde öka genom att ett samarbetsavtal upprättas med Finansinspektionen, och att Konsumentverket ges ökade resurser. Detta förslag stödjer Fondbolagens Förening.

Källa: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar