Nysparandet i fonder via ISK och företag

Nordic Info Team 2020-11-05 | 10:16
Facebook Twitter LinkedIn

Under tredje kvartalet 2020 präglades fondsparandet i Sverige av aktiemarknadernas återhämtning och de största insättningarna kom från företag följt av sparande via investeringssparkonto (ISK), visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. Mönstret i fördelningen mellan kategorier sparare höll sig intakt jämfört med andra kvartalet, med fortsatt rekyl efter de rekordstora uttagen under första kvartalet. Företagen ökade sina insättningar från 9 miljarder kronor netto andra kvartalet till 14 miljarder tredje kvartalet. ISK låg stabilt på 13 miljarder netto insatt per kvartal.

Drygt hälften av det svenska fondsparandet ägs av två kategorier med obligatoriskt pensionssparande. Premiepensionen via Pensionsmyndigheten (PPM) är 29 procent och olika typer av fondförsäkringar 27 procent av den totala svenska fondförmögenheten som rapporteras till kvartalsstatistiken per 30 september. Företagens fondförmögenhet motsvarar 15 procent av helheten, som var värd 5046 miljarder kronor per sista september.

De tre delar av fondsparandet som kommer mer frivilligt och direkt från hushållen (direktägda fondandelar, ISK och förvaltarregistrerat) står vardera för ungefär 10 procent av hela det svenska fondsparandet. Den långsiktiga trenden att uttagen är större ur hushållens direktsparande fortsätter, medan ISK fortsätter få nysparande netto, så inom ett par år kommer skattegynnat ISK troligen att vara en större kategori fondsparande än direktsparande.

Källa: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar