En av fyra 75-åringar ångrar tidigt pensionsuttag

Nordic Info Team 2020-11-18 | 17:18
Facebook Twitter LinkedIn

Mellan fem och tio år efter pensionering uppger många att de hellre skulle ha arbetat längre och börjat ta ut pension senare, baserat på en undersökning betald av Pensionsmyndigheten, där drygt 1500 slumpvis utvalda pensionärer svarat. 12 procent svarar att de fortfarande arbetar eller har gått tillbaka till att arbeta parallellt med att de tar ut pension.

En del skulle också ha valt att ta ut sin tjänstepension på längre tid. Närmare 40 procent svarar att de numera får ut en lägre pension jämfört med när de gick i pension. De har haft en uttagstid på 10 år eller kortare för huvuddelen av sina tjänstepensioner.

I studien blev deltagarna ombedda att ge råd till blivande pensionärer. De fyra vanligaste råden var:

  • Börja spara själv – så tidigt som möjligt,
  • Arbeta längre, gå i pension/börja ta ut sin pension senare eller så sent som möjligt,
  • Informera dig, ta reda på saker, gör en ekonomisk kalkyl över inkomster och utgifter för pensionstiden och räkna på olika alternativ (till exempel hur stor pensionen blir om du arbetar längre, tar ut tjänstepensionen på kort tid eller livsvarigt med mera),
  • Säkerställ att du har tjänstepension och se över uttagstiden, välj gärna lång uttagstid.

Källa: Pensionsmyndigheten

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar