Mitt brev till jultomten

Snälla Tomten, jag önskar främst att 2021 blir året då världen besegrar Covid-19. Men på min lista finns även 5 önskningar från europeiska investerare i fonder och ETF.

Fernando Luque 2020-12-22 | 17:07
Facebook Twitter LinkedIn

Frivilliga som svarar på brev till Jultomten (Libourne, France, AP)

(1) Bättre EU-regler, med krav att visa transaktionskostnader

Jag gillar att EU-reglerna MiFiD II har ökat insynen i fonders kostnader. Men det finns fortfarande mycket som kan förbättras.

Till exempel är det fortfarande många fondföretag i Europa som inte avslöjar fondernas transaktionskostnader, eller kostnader som uppstår genom att förvaltare anlitar extern analytiker. Även om dessa kostnader är små jämfört med förvaltningsavgiften, är det ändå pengar som försvinner och gör att fonden utvecklas sämre. Kunderna borde få rätt att få veta hur mycket extra som försvinner ur deras fondsparande.

Snälla Tomten, sätt press på fondföretag att rapportera alla fondernas kostnader.

(2) Tvinga fondföretagen att utnyttja skalfördelar, så de kan sänka avgifterna

Fondmarknaden i Europa innehåller drygt 87.000 fonder (varav 743 är registrerade i Sverige). Inom EU väljer fondspararna mellan över 100.000 andelsklasser, enligt Morningstar Direct. Stora grupper fonder ger samma exponering, vilket bevisas av att många Morningstar-kategorier innehåller över 1000 fondklasser var. Och de flesta har hög årlig kostnad.

Slutsatsen i Morningstars senaste jämförelse av fondkostnader globalt (i rapporten ”Global Investor Experience”) är att ”när vi jämför avgifterna hos fonder som bara säljs i ett land med snittet hos alla fonder som säljs i landet är det förvånande hur liten effekt skalfördelar verkar ha. Den mycket stora paneuropeiska marknaden verkar inte ha minskat kostnaderna.”

Orsaken till tröghet i att inte sänka avgifterna kan vara att fondsparande oftare säljs eller köps. Bankkunder väljer de fonder som deras rådgivare (säljare) rekommenderar. Men uppenbart finns utrymme att pressa ned fondavgifterna, det syns i ett diagram från GIE-rapporten som jag lagt till i slutet av önskelistan.

Snälla Tomten, slå ihop fonder som är likadana, så kostnaderna blir lägre.

(3) Hårdare regler för resultatbaserade avgifter

Fler och fler fondförvaltare tar även ut en extra förvaltningsavgiften baserat på fondens avkastning. Jag är inte emot detta som princip, men det skulle behövas tydligare regler som avgränsar resultatbaserade avgifter till de typer som gynnar spararna. Vi på Morningstar anser att prestationsbaserade avgifter bara ger en fördel för kunderna om de bidrar till att likrikta förvaltarnas och andelsägarnas intressen.

Bra regler för ”performancesavgifter” inkluderar krav att använda relevanta jämförelseindex (med motsvarande risknivå) och betoning av utvärdering under långa tidsperioder. Morningstar föredrar rörliga avgifter som är symmetriska uppåt och nedåt, i direkt proportion till eventuell över- eller underprestation jämfört med konkurrenterna. Slutligen bör det finnas ett tak för sammanlagd kostnad för kunden per år, så att avvikelsen från kategorisnittet inte blir för stor. Tänkvärt är att i USA, där resultatbaserade avgifter måste vara symmetriska, är rörliga avgifter väldigt sällsynta.

Snälla Tomten, inför liknande regler för resultatbaserade avgifter som i USA.

(4) Gör det lika lätt att köpa ETFer som Apple och Tesla

Billiga indexfonder blir allt mer populära, men konkurrensen med aktiva förvaltare kan förbättras. Lokala tillsynsmyndigheter behöver hjälpa till genom att ta bort regeltolkningar som gör att till exempel amerikanska börshandlade fonder (ETF) endast är tillåtna att köpas av ”kvalificerade investerare”. Anledningen är att eftersom KIID inte har översatts till det lokala språket, kan dessa ETF inte distribueras till de lokala detaljhandelsinvesterarna. Det är svårt att förstå varför samma detaljhandelsinvesterare enkelt skulle kunna köpa Apple- eller Tesla-aktier på Nasdaq men inte ha tillgång till ETF: er noterade på samma marknad.

Snälla Tomten, gör det lätt att köpa amerikanska ETF.

(5) Låt alla kunna köpa rena andelsklasser

Slutligen skulle jag också vilja att även vanliga småsparare får tillgång till billiga, rena andelsklasser (alltså de andelsklasser som inte inkluderar provisioner till mellanhänder som övertalar kunder att välja fonden) skulle vara mer utbredd än nu. Precis som det lönar sig att mäkla enskilda aktier med låga courtage, så borde det löna sig att hjälpa kunder att köpa samma fond, men med lägre avgift.

Snälla Tomten, lansera oberoende rådgivare för vanliga småsparare!

God Jul !!

table median expense ratio funds in Europe (Morningstar GIE study)

Morningstar's Sixth Global Investor Experience Study Finds Investors are Paying Less

Läs rapporten

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings