Det växande intresset för tematiska ETF: er

Tematiska ETF: er lockar många investerare. Dessa trackerfonder lockade rekordinflöden 2020 och det finns ett växande antal fonder att välja mellan

Kenneth Lamont 2021-02-05 | 10:44
Facebook Twitter LinkedIn

Thematic ETFs

Tematiska ETF: er i Europa blev en av de stora vinnarna 2020 eftersom en väldigt god avkastning bidrog till att locka rekordhöga nettoinflöden på 9,5 miljarder euro under året. De starka flödena bidrog till att förvaltat kapital mer än fördubblades från 8,2 miljarder euro till en ny toppnivå på 22,7 miljarder euro. Så vad är en tematisk ETF? Det är helt enkelt en trackerfond som är utformad för att utnyttja ett specifikt tema. Temat kan till exempel vara automatisering eller artificiell intelligens, ren energi eller till och med logistik. Dessa passiva fonder skiljer sig från traditionella ETF: er eftersom de inte bara speglar en aktiemarknad utan syftar till att fånga resultatet av en vald trend eller bransch.Assets

Teman för energi och omställning väcker stort intresse

En tredjedel (3,1 miljarder euro) av nettoinflödet för tematiska ETF:er gick under 2020 till fonder med tema Energiomställning. Den svårhanterliga volatiliteten på oljemarknaderna fick många investerare att söka andra alternativ och att omvärdera riskerna med alternativa energikällor – för att inte nämna deras potentiella avkastning. Valresultatet i USA och annan positiv politisk utveckling för miljön globalt stödde också temat.

På andra håll visade sig fonder med det uppkopplade samhället som tema också vara populära. Gruppen, som bl.a. inkluderar teman Cybersäkerhet och Cloud Computing, fick inflöden på 2,5 miljarder euro under året.

Themes

Strålande avkastning 2020

Under ett turbulent marknadsår var tematiska ETF: er några av de mest utmärkande. 33 av de 36 europeiska börsnoterade tematiska ETF: erna överträffade MSCI World Index, de flesta med god marginal. IShares Global Clean Energy ETF (INRG) gav en iögonfallande avkastning på 120% under året. Och ren energi var inte det enda temat som var en stor vinnare; många fonder med ett tekniskt tema gynnades av förändringar i konsument- och företagsbeteende som utlöstes av nedstängningar när Covid-19-pandemin spreds över hela världen. Till exempel avkastade WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD) 92% och VanEck Vectors Video Gaming och eSports ETF (ESPO) hade en avkastning på 68%. De gynnades främst av det ökade distansarbetandet respektive efterfrågan på onlineunderhållning. Till och med de sämsta tematiska ETF:erna lyckades nå positiv avkastning. De inkluderar t.ex.

iShares Aging Population ETF (AGED), som drabbades hårt under de inledande faserna av pandemin men återhämtade sig och avkastade 3% för året som helhet tack vare den stora exponeringen mot hälsoaktier. Men även om du helt klart kan få en väldigt god avkastning om du väljer rätt tematisk ETF vid rätt tidpunkt, kan du på motsvarande sätt göra stora förluster om du väljer fel - och resan kan ibland vara volatil. Till exempel tappade L&G ROBO Global Robotic and Automation ETF (ROBO) 16% 2018 men gick upp 32% året därpå.

Det är viktigt att förstå riskerna och avkastningsegenskaperna för en ETF (eller någon fond för den delen) innan du inkluderar den i din portfölj. Investerare bör vara försiktiga och se bortom bländande kortfristig avkastning när de väljer tematiska ETF: er. Analyser från Morningstar har visat att temafonder globalt har kämpat för att överleva och överträffa nyckeltal för aktiemarknaden under längre perioder.

Nya lanseringar 

Men investerare är väldigt intresserade av den här typen av produkter och fondleverantörer och förvaltare strävar efter att möta den ökande efterfrågan. Faktum är att 2020 blev ett rekordår med 17 nya tematiska ETF: er, inklusive de första medicinska cannabis-ETF: erna från UK-baserade temaspecialisten HanETF och den nya aktören Rize ETF. Den sistnämnda lanserade också en EFT för hållbar framtid inom mat, utbildningsteknik och även med digital inlärning som tema.

Launches

Två nya ETF:er med inriktning mot energiomställning fick också mycket uppmärksamhet: JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF (JPCT) väljer de aktier som bedöms ha störst nytta av övergången till en koldioxidsnål ekonomi, medan iClima Global Decarbonisation Enablers ETF tar ett annat grepp och riktar sig till företag, produkter och tjänster som reducerar CO2-utsläpp.
Tillväxten på marknaden har också lockat nya aktörer. Den mest anmärkningsvärda av dessa är USA-baserade tematiska ETF-specialisten Global X, som för närvarande förvaltar mer än 17 miljarder euro i tillgångar i USA. De första europeiska lanseringarna täcker videospel och e-sport, telemedicin och digital hälsa, med fler förväntade lanseringar på gång under året.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kenneth Lamont  Kenneth Lamont is a passive funds research analyst for Morningstar Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar